Browsing Research Articles (Unit for Academic Literacy) by Issue Date

Browsing Research Articles (Unit for Academic Literacy) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Marais, Renee (Ensovoort Society, 1981-06)
  Hy word beskou as een van die grootste digters in die Spaanse en in die wereldliteratuur. Ricardo Neftali Reyes Basoalto is op 12 Junie 1904 in Chili gebore. Sedert 1920 ken die wereld hom as Pablo Neruda, 'n naam ...
 • Marais, Renee (Ensovoort Society, 1981-12)
  Dit is met 'n gevoel van verwagting dat mens Johan van Wyk se jongste digbundel ter hand neem. Hy het reeds in sy voorafgaande twee bundels, Deur die oog van die luiperd (1976) en Heldedade kom nie dikwels voor nie ...
 • Marais, Renee (Ensovoort Society, 1982)
  Jeanette Ferreira se debuutbundel, Waar een mens saam is, het gedurende 1980 by Perskor verskyn. Dit bevat gedigte van wisselende gehalte oor 'n verskeidenheid temas. Soos die bundeltitel te kenne gee het die gedigte feitlik ...
 • Marais, Renee (Ensovoort Society, 1983)
  No abstract available.
 • Marais, Renee (Ensovoort Society, 1984-05)
  Die Afrikaanse poësie beskik oor 'n ruim kwota gedigte deur verskeie digters sedert die tyd van Totius wat oor familie- en/of gesinslede van die digter handel. Hierdie onderwerp het egter tot en met die voltooiing ...
 • Marais, Renee (Ensovoort Society, 1984-12)
  Gedurende 1984 het daar altesaam agt debuutbundels (waarvan een 'n versamelbundel is) by vier uitgewers verskyn: Vuurtent in die sneeu (Jan de Bruyn), Interne weerstand (Carl Mischke), Skerf (Petra van Blerk) en ...
 • Marais, Renee (Ensovoort Society, 1985-06)
  No abstract in article.
 • Marais, Renee (Ensovoort Society, 1985-12)
  Membraan is Cussons se negende digbundel sedert haar debuut in 1970 (met uitsondering van Omtoorvuur, 1982). Die bundel bevat 39 gedigte, drie gedigreekse bestaande uit onderskeidelik drie, vier en vyf gedigte elk en ...
 • Marais, Renee (Ensovoort Society, 1994)
  Sedert die vroegste tye neem diere 'n belangrike plek in die letterkunde in. 'n Mens dink dadelik aan die klassieke Fabels van die Griek Esopus, wat vermoedelik in die sesde eeu v.C. as slaaf op die eiland Samos aan die ...
 • Marais, Renee (Ensovoort Society, 1995)
  Gedurende 1993 het daar in Afrikaans drie debuutdigbundels verskyn: Gert Vlok Nel se Om te lewe is onnatuurlik, Ronel de Goede se Skoop (albei deur Tafelberg uitgegee) en Dirk Winterbach se Die oranje hoek (Hond). ...
 • Marais, Renee (Ensovoort Society, 1995)
  In 1936, die jaar van haar mondigwording, word Elisabeth Eybers die eerste vrou wat 'n digbundel in Afrikaans publiseer. Die titel daarvan is Belydenis in die skemering. D .J. Opperman skryf in sy destyds epogmakende ...
 • Vivian, Brenda (South African Association for Language Teaching, 2002)
  Although literacy efforts in South Africa were standardised and legitimised by the establishment of the National Qualifications Framework in 1995, Adult Basic Education and Training (ABET) programmes are dwindling in ...
 • Carstens, Adelia (Bureau for Scholarly Journals, 2004)
  Hierdie artikel lewer verslag oor ’n diskoersanalise van twee-en-twintig gedigte deur ’n groep wit Suid-Afrikaanse tieners, met spesifieke verwysing na die voorstelling van mense met MIV/VIGS en die rol wat stigmatisering ...
 • Brandt, Mandie; Carstens, Adelia (NISC, 2005)
  This article demonstrates, through critical analysis, how words and pictures are manipulated in 'The Beauty of Sport', a regular feature section in SA Sports Illustrated (henceforth SASI), to construe images of sportswomen ...
 • Carstens, Adelia; Maes, Alfons; Gangla-Birir, Lilian (NISC, 2006)
  This article reports on a research project aimed at determining the scope and nature of differences in picture comprehension between literate and low-literate audiences in the context of HIV and AIDS. Structured interviews ...
 • Marais, Johannes Lodewyk (Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns, 2006-09)
  The Afrikaans poet, playwright and intellectual N.P. van Wyk Louw (1906-1970) wrote extensively about nature and landscape in his creative work as well as his contemplative essays. These topics occur in different forms ...
 • Weideman, Albert, 1948- (Bureau for Scholarly Journals, 2007)
  A number of philosophical concepts in linguistics may be conceptualised as primitives or founding concepts. Many of these are historically significant; cf. the concepts lingual system; lingual position and sequence, lingual ...
 • Carstens, Adelia (Ensovoort Society, 2007)
  The article reports on a research project that was aimed at determining differences in picture comprehension between literate and low-literate audiences in the context of HIV and AIDS. Structured interviews were held with ...
 • Weideman, Albert, 1948-; Van der Slik, Frans (Sasol Library, University of the Free State, 2008)
  This study explores the stability or consistency across several administrations of a test designed to determine academic literacy levels. The reliability of two versions (one English, the other Afrikaans) of such a test ...
 • Carstens, Adelia (University of Stellenbosch Institute for Language Teaching, 2008)
  Increasing evidence from corpus, discourse and genre analysis has indicated that there is significant variation between disciplines in the way that they structure their discourses, in particular their written genres. ...