Ownership and appropriation of funds deposited in a bank account - Spar Group Ltd v FirstRand Bank Ltd 2017 1 SA 449 (GP)

Show simple item record

dc.contributor.author Nagel, C.J. (Christoffel Johannes), 1954-
dc.contributor.author Pretorius, J.T.
dc.date.accessioned 2018-02-22T09:02:07Z
dc.date.issued 2017
dc.description.abstract Die Spar-saak handel oor verskeie aspekte van die bank/kliënt verhouding. Dit handel in die besonder oor die eiendomsreg van fondse wat in bankrekening gedeponeer word, die vraag of bank geregtig is om sodanige fondse by wyse van skuldvergelyking aan te wend, asook sogenaamde kwasie-vindikatoriese aksie deur derde wat nie die rekeninghouer is nie maar die fondse opeis wat in kliënt van die bank se rekening gedeponeer is. Benewens enkele punte van verskil, word in breë trekke met die uitspraak saamgestem. Die uitspraak word verwelkom aangesien dit basiese beginsels van die bankreg uiteensit. en_ZA
dc.description.department Mercantile Law en_ZA
dc.description.embargo 2018-02-23
dc.description.librarian am2018 en_ZA
dc.description.sponsorship The National Research Foundation of South Africa en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Nagel, C.J. & Pretorius, J.T. 2017, 'Ownership and appropriation of funds deposited in a bank account - Spar Group Ltd v FirstRand Bank Ltd 2017 1 SA 449 (GP)', Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg / Journal of Contemporary Roman Dutch Law, vol. 80, pp. 308-314. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/64029
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject Ownership en_ZA
dc.subject Funds en_ZA
dc.subject Bank account en_ZA
dc.subject Eiendomsreg en_ZA
dc.subject Fondse en_ZA
dc.subject Bankrekening en_ZA
dc.title Ownership and appropriation of funds deposited in a bank account - Spar Group Ltd v FirstRand Bank Ltd 2017 1 SA 449 (GP) en_ZA
dc.title.alternative Eiendomsreg en aanwending van fondse wat in bankrekening gedeponeer word en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record