Browsing Rosa Swanepoel Collection by Title

Browsing Rosa Swanepoel Collection by Title

Sort by: Order: Results:

 • Swanepoel, Rosa (2007-10-25)
  Bespreking aan die hand van 'n foto van die Eerste Gereformeerde Kerk wat in Kerkstraat tussen Potgieter- en Schubartstraat gebou is.
 • Swanepoel, Rosa (2007-11-06)
  Bespreking van die hoeksteenlegging en inwyding van die "nuwe" Gereformeerde Kerk, ontwerp deur Klaas van Rijsse en voltooi in 1897.
 • Swanepoel, Rosa (2007-10-23)
  Bespreking van 'n kaart, geteken deur die Intelligence Branch Royal Engineers, wat op die gedeelte van Kerkstraat tussen Potgieter- en Schubartstrate fokus.
 • Swanepoel, Rosa (2007-10-25)
  Bespreking van die kaart van Donaldson & Hill’s "New Map of the City of Pretoria and Suburbs" gedurende 1899-1904 met fokus op die gedeelte van Kerkstraat tussen Potgieter- en Schubartstrate.
 • Swanepoel, Rosa (2007-10-25)
  Bespreking van 'n kaart wat op die gedeelte van Kerkstraat tussen Potgieter- en Schubartstrate fokus, en die moontlike eerste woning van pres. Paul Kruger.
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-01)
  : Bespreking van 'n ou foto van die eerste Goewermentsgebou op Kerkplein. Die grasdakgebou met stoep staan tussen die huis van J.R. Lys en die eerste tronk. 'n Onsuksesvolle tender deur ene L. Vuyk vir die bou daarvan is ...
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-02)
  Bespreking van 'n ou foto, geneem deur H.F. Gros vanaf Kerkplein en op met Markstraat [later Paul Krugerstraat], en hoe die eerste tronk tot stand gekom het. Sluit 'n humoristiese staaltjie deur Hoofregter Kotze oor die ...
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-04-03)
  Bespreking van 'n ou foto wat vanaf die kerktoring op Kerkplein geneem is, en die geskiedenis van die gebou op die voorgrond. Dit het as woonhuis, skool, landdroskantoor, staatskantoor en pastorie vir Ds. Bosman gedien.
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-04-03)
  Geskiedenis van die eerste klubgebou van die Pretoria Klub, wat op die noord-oostelike hoek van Kerkplein en Markstraat [later Paul Krugerstraat] gestaan het. Dit was eers 'n woonhuis, waarskynlik gebou deur H.W. Struben.
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-05-03)
  Bespreking van 'n foto van die Pretoria Klub, wat op die noord-oostelike hoek van Kerkplein en Markstraat [later Paul Krugerstraat] gestaan het.
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-02-27)
  Foto van 'n gebou wat as poskantoor gebruik is in ongeveer 1872, afgeneem met 'n poswa wat deur 'n span donkies getrek is. Bespreking van die geskiedenis van die gebou en aan wie dit behoort het.
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-09-29)
  'n Foto van Pres. Paul Kruger aan die woord, heel moontlik tydens ‘n Volksraadsitting (datum onbekend).
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-09-29)
  Bespreking van 'n skets deur C.J. Staniland van 'n Volksraadsitting in die eerste Raadsaal op Kerkplein, met verwysing na die buighoutstoele wat daarop uitgebeeld word..
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-09-29)
  'n Foto van Pres. Paul Kruger aan die woord tydens 'n Volksraadsitting (datum onbekend).
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-02-27)
  Waterverfskildery van Pretoria soos dit gelyk het in 1875, deur Marianne Churchill. Bespreking van die geboue daarop uitgebeeld.
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-04-03)
  Bespreking van geboue op 'n foto, geneem uit die kerktoring op Kerkplein, van die blok tussen Kerkplein, Markstraat [later Paul Krugerstraat], Vermeulenstraat en Palace-straat. Geskiedenis van die eerste goewerment-skoolgebou, ...
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-05-03)
  Bespreking van 'n skildery van ongeveer 1888 deur Henry Croxall Whitehead, getiteld “Kerkplein, Pretoria”. Dit toon die noord-oostelike hoek van Kerkplein en Kerkstraat, met die Hole-in-the-Wall kroeg op die hoek.
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-05-03)
  Bespreking van 'n foto van die eerste kerk op Kerkplein, geneem nadat dit in 1867 vergroot is. Albert Brodrick se woonhuis en eerste winkel is heel links op die foto.
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-09-29)
  'n Waterverfskildery deur Andrew A. Anderson wat die afkondiging van krygswet op 21 Desember 1880 uitbeeld. Bespreking van geboue wat gesien kan word, en die feit dat dit lyk of 'n verskansing om die kerk aangebring word.
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-02-27)
  Bespreking van 'n skets deur ene Dr. Havernick, en die geskiedenis van die geboue wat aan die suide- en westekante van Kerkplein gestaan het.