Vorm van monument vir Voortrekkers ; massiewe bouwerk van wit graniet beoog ; Suid-Afrikaans van aard ; daarby 'n laervormige vergaderplek

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)