Workspace (UPSpace)

Workspace (UPSpace)

Recent Submissions

 • Allain, Jean (Paris Legal Publishers, 2017-02)
  The evolution in the legal regime governing human trafficking can be separated neatly into three eras: the Pre-League of Nations, the League of Nations, and the United Nations. This study considers the first of these eras; ...
 • Pretorius, Annette Sophia (1989)
  Eerstens word 'n kort geskiedenis van die ontwikkeling van die fotostaatmasjien gegee. Daar word ook gelet op tegniese inligting wat die nodige agtergrond moet bied ten opsigte van die werking van 'n fotostaatmasjien. Die ...
 • De Swardt, Ena (1973)
  Frans Oerder is op 7 April 1867 in Rotterdam gebore. Reeds vroeg in sy lewe het Frans tekenaanleg getoon, en was hy so verknog daaraan dat hy maar weinig aandag aan skoollesse en skoolgaan gegee het. Onder aansporing van ...
 • Werth, Albert Johannes (1973)
  Die terme “primitiewe kuns” primitivisme" en "die primitiewe" is eers omskryf veral om tot 'n begrip te kom van die houding van ons eie tyd teenoor die primitiewe. Daar is opgelet dat primitivisme meermale in die ...
 • Deichmann, Johan Reinder (1986)
  Alexis Preller is op 6 September 1911 in Pretoria gebore, waar hy ook op 13 Desember 1975 oorlede is. Hy was die jongste van vyf kinders van Olivia Maria Sandenberg en Mauritz Herman Otto Preller, ‘n neef van die ...
 • Kruger, M.I. (1988)
  Die uitstalling van die Sasol-kunsversameling is vanaf 30 Julie tot 13 September 1988 op die kampus van die Randse Afrikaanse Universiteit aangebied. Dit was een van die grootste uitstallings van kontemporêre ...
 • Jansen Van Vuren, C.D. (1990)
  A historic review of the origin and development of biomedical illustration from the twenty fifth century b.C. until the early nineteen sixties is given. The development in illustration style and the specific use of ...
 • Offringa, D.C. (1988)
  Die Evangeliese Lutherse Kerk se Kuns- en Handwerksentrum by Rorke's Drift wat op die grens van Natal en KwaZulu geleë is, is 'n unieke onderneming wat as opleidingsentrum en gemeenskapsprojek met hulle Afrika-geinspireerde ...
 • Woodward, Carolyn Saville (1982)
  This dissertation reconstructs, wherever possible, the interior of the Cape house between 1670 and 1714 from the evidence preserved in surviving inventories and vendu rolls located in the Cape Archives. Chapter I examines ...
 • Pretorius, Annette Sophia (1998)
  Die doel van die tesis is om vas te stel of skilder die skilder se visuele waameming beinvloed. In die eerste plek om hierdie stelling te bewys, moet kousaliteit bewys word. Twee moontlikhede van kousaliteit bestaan. ...
 • Buys, Jakoba Cornelia (1995)
  A number of the dimensions of human experience are considered in this study: on the one hand we try to understand something behind the mystery of art and aesthetic experience, and on the other hand man's need for fulfillment, ...

View more