Nasionale Voortrekker Monument: Laeverdeling van gewelgedeelte borand met deursneë

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)