Application of technology management strategies and methods to identify and assess cleaner production options : cases in the South African automotive industry

Show simple item record

dc.contributor.author Pandey, A.K.
dc.contributor.author Brent, Alan Colin
dc.date.accessioned 2009-02-25T08:38:43Z
dc.date.available 2009-02-25T08:38:43Z
dc.date.issued 2008-11
dc.description.abstract Environmental degradation is a burgeoning problem owing to the continual expansion of industrial production, and high-levels of energy and material consumption associated with economic growth. Cleaner Production (CP) is a preventive environmental approach, aimed at increasing resource efficiency and reducing the generation of pollution and waste at source. CP is being implemented globally and in SA, but it is not just an environmental initiative; it also supports other productivity-oriented programmes and strategies. The research study summarised in this paper assessed CP improvement options using two different Technology Management (TM) methods. The objective was to develop a better understanding of CP from a TM perspective. Data was collected through direct participation in case studies within the SA automotive industry. The case studies identified CP focus areas and improvement techniques. Results from the TM assessment were used to suggest strategies to benefit managers of companies and other stakeholders. en_US
dc.description.abstract AFRIKAANS:Die degenerasie van die omgewing is ’n groeiende probleem weens die toenemende industriële produksie en hoë vlakke van energie- en materiaalgebruik geassosieer met ekonomiese groei. Skoner Produksie (SP) is ’n voorkomende omgewingsaanslag gemik op verhoging van hulpbroneffektiwiteit en die vermindering van besoedeling en afval by die oorsprong. SP word wêreldwyd geimplementeer, ook in Suid-Afrika, maar nie slegs as ’n omgewingsinisiatief nie; dit ondersteun ook ander produktiwiteitsprogramme en -strategieë. Die navorsing het SP verbeteringsmoontlikhede evalueer mbv twee verskillende metodes van Tegnologiebestuur (TB). Die rede vir die studie was om SP beter te verstaan van ’n TB-perspektief. Data is ingesamel via direkte betrokkenheid in gevallestudies in die SA motorvervaardigingsindustrie. Die studies het SP fokusareas en verbeteringstegnieke uitgewys. Die resultate van die TB-evaluering is gebruik om strategieë voor te stel vir bestuurders van maatskappye en ander betrokke partye.
dc.identifier.citation Pandey, AK & Brent, AC 2008, ‘Application of technology management strategies and methods to identify and assess cleaner production options : cases in the South African automotive industry', South African Journal of Industrial Engineering, vol. 19, no. 2, pp. 171-182. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_indeng.html] en_US
dc.identifier.issn 1012-277X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/8984
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject Cleaner Production (CP) en_US
dc.subject Preventive environmental approach en_US
dc.subject Technology Management methods en_US
dc.subject.lcsh Environmental degradation
dc.subject.lcsh Production management -- Environmental aspects -- South Africa
dc.subject.lcsh Automobile industry and trade -- South Africa
dc.subject.lcsh Sustainable development -- South Africa
dc.title Application of technology management strategies and methods to identify and assess cleaner production options : cases in the South African automotive industry en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record