Monumente van Vooruitgang van Natalse Ned. Gerf. Kerk : nog net 3,000 [pond] verskuldig : te kleine geboutjies laat gewoonte ontwikkel om van kerk af weg te bly

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)