Spotting the liar in the witness box – how valuable is demeanour evidence really? (1)

Show simple item record

dc.contributor.author Gravett, W.H. (Willem)
dc.date.accessioned 2019-05-30T13:06:48Z
dc.date.available 2019-05-30T13:06:48Z
dc.date.issued 2018
dc.description.abstract Daar is eenvormigheid in die empiriese bevindings van die sosiale wetenskap dat die meeste mense eenvoudig nie baie goed vaar om uit ander se gedrag te oordeel of hulle oneerlik is al dan nie, alhoewel die meeste mense baie selfvertroue het in hulle vermoë om akkurate oordeel te kan vel oor ander se eerlikheid op grond van hulle gedrag. Hierdie beskikbare wetenskaplike navorsingsdata het meestal ongemerk by die reg en regspleging verby gegaan. Alhoewel Suid-Afrikaanse appèlhowe gesonde skeptisisme toon ten opsigte van die akkuraatheid van sogenaamde “gedragsgetuienis”, is dit feit dat dit steeds erkenning geniet as vorm van getuienis in die Suid-Afrikaanse reg. Dit is hoog tyd dat die reg kennis neem, en die absurdheid bevestig, van regsbeginsel wat so blindelings berus op fundamentele wanopvatting oor menslike gedrag. en_ZA
dc.description.department Procedural Law en_ZA
dc.description.department Procedural Law en_ZA
dc.description.librarian am2019 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Gravett, WH 2018, 'Spotting the liar in the witness box – how valuable is demeanour evidence really? (1)', Journal of Contemporary Roman Dutch Law / Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, vol. 81, pp. 437-450. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/69246
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject Spotting en_ZA
dc.subject Liar en_ZA
dc.subject Witness box en_ZA
dc.subject Herkenning en_ZA
dc.subject Leuenaar en_ZA
dc.subject Getuiebank en_ZA
dc.title Spotting the liar in the witness box – how valuable is demeanour evidence really? (1) en_ZA
dc.title.alternative Herkenning van die leuenaar in die getuiebank – hoe waardevol is gedragsgetuienis werklik? en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record