Consumer protection in the banking industry : a comparison of the South African and Nigerian codes of banking practice

Show simple item record

dc.contributor.author Uzokwe, H.C.
dc.contributor.author Van Heerden, C.M. (Corlia)
dc.date.accessioned 2019-05-30T07:58:41Z
dc.date.available 2019-05-30T07:58:41Z
dc.date.issued 2018
dc.description Ellinger, Lomnicka and Hare Modern banking law (2011) 124. en_ZA
dc.description.abstract Die toename in komplekse finansiële produkte en dienste wat deur banke gelewer word vereis veral sedert die 2008 Wêreldwye Finansiële Krisis groter fokus op verbruikersbeskerming in die banksektor. In hierdie konteks kan vrywillige industriekodes belangrike rol speel om verbruikersbeskerming te verbeter deur in eenvoudige, toeganklike taal verbruikersregte en -verpligtinge uiteen te sit wat andersins dikwels oor aantal tegniese stukke wetgewing versprei is. Volgens die Wêreldbank is die Suid- Afrikaanse Kode van Bankpraktyk gepaste maatstaf waarteen ander sodanige kodes gemeet kan word. Die doel van hierdie bespreking is om die Kodes van Bankpraktyk in Suid-Afrika en Nigerië te vergelyk ten einde te bepaal in watter opsigte die Nigeriese Kode hervorm kan word ten einde meer omvangryke beskerming te verleen aan Nigeriese verbruikers wat gebruik maak van produkte en dienste wat deur banke gebied word. en_ZA
dc.description.department Mercantile Law en_ZA
dc.description.librarian am2019 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Uzokwe, H.C. & Van Heerden, C.M. 2018, 'Consumer protection in the banking industry : a comparison of the South African and Nigerian codes of banking practice', Journal of Contemporary Roman Dutch Law / Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, vol. 81, pp. 631-649. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/69241
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject Consumer protection en_ZA
dc.subject Banking industry en_ZA
dc.subject Banking practice en_ZA
dc.subject Verbruikersbeskerming en_ZA
dc.subject Banksektor en_ZA
dc.subject Bankpraktyk en_ZA
dc.title Consumer protection in the banking industry : a comparison of the South African and Nigerian codes of banking practice en_ZA
dc.title.alternative Verbruikersbeskerming in die banksektor : vergelyking tussen die kodes van bankpraktyk van Suid-Afrika en Nigerie en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record