Uber drivers : sad to say, but not employees of uber SA

Show simple item record

dc.contributor.author Van Eck, B.P.S. (Stefan)
dc.contributor.author Nemusimbori, Ndivhuwo Enerst
dc.date.accessioned 2018-10-25T10:51:45Z
dc.date.available 2018-10-25T10:51:45Z
dc.date.issued 2018
dc.description.abstract “Uber” is wyse van vervoer wat wêreldwyd groot afmetings aanneem. Hierdie moderne verskynsel ondermyn gevestigde taxiondernemings in groot stede en regerings wend verskillende maatreëls aan om Uber te reguleer. In Duitsland, Spanje en China is dit byvoorbeeld verbied en in die Verenigde State van Amerika en in Engeland het die howe Uberbestuurders as “werknemers” bestempel. In Suid-Afrika het die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie hulle aanvanklik as werknemers beskou, maar in Uber South Africa Technology Services (Pty) Ltd v National Union of Public Service and Allied Workers het die Arbeidshof beslis dat hulle nie werknemers van Uber SA is nie. Hierdie bydrae bevraagteken die Arbeidshof se benadering. Uit grondwetlike hoek beskou, moes die hof internasionale regspraak oorweeg het; sou dit sin gemaak het om op die omskrywing van “werkgewer” ingevolge artikel 200B van die Wet op Arbeidsverhoudinge te steun; en moes breër grondwetlike benadering gevolg word deur diensverhoudings van die bestaan van formele kontrak te skei. en_ZA
dc.description.department Mercantile Law en_ZA
dc.description.librarian am2018 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Van Eck, S. & Nesumbori, E. 2018, 'Uber drivers : sad to say, but not employees of Uber SA', Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg / Journal of Contemporary Roman Dutch Law, vol. 81, no. 3, pp. 473-483. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/67070
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject Uber drivers en_ZA
dc.subject Employees en_ZA
dc.subject Uber SA en_ZA
dc.subject Uberbestuurders en_ZA
dc.subject Werkenemers en_ZA
dc.title Uber drivers : sad to say, but not employees of uber SA en_ZA
dc.title.alternative Uberbestuurders : jammer, maar nie werkenemers van Uber SA nie en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record