A usability evaluation of the prototype Afrikaanse idiome-woordeboek

Show simple item record

dc.contributor.author Ball, L.H. (Liezl Hilde)
dc.contributor.author Bothma, T.J.D. (Theodorus Jan Daniel)
dc.date.accessioned 2018-07-02T11:08:50Z
dc.date.available 2018-07-02T11:08:50Z
dc.date.issued 2017
dc.description.abstract The Afrikaanse idiome-woordeboek is a prototype e-dictionary of Afrikaans fixed expres-sions developed with the intention to test the functionalities of the e-dictionary. This dictionary is based on the function theory of lexicography. The e-dictionary makes use of various technologies. When digital tools are developed it is important to consider the usability of the tool. Usability evaluation was done on the Afrikaanse idiome-woordeboek to determine with what success it can be used. Discount usability methods, viz. heuristic evaluation and usability testing were used. This article reports on the findings from the usability tests which are discussed under the categories of content, information architecture, navigation, access (searching and browsing), help, customisation and the use of innovative technologies to manage data in e-dictionaries for search and display. The usability evaluation showed that the users did not always use the e-dictionary as the designers intended. Various recommendations are made to the designers of the Afrikaanse idiome-woordeboek, as well as for the design of e-dictionaries in general. Recommendations appropriate to e-dictionaries in general are made regarding usability evaluation, information architecture, searching in e-dic-tionaries, the data that can be included in e-dictionaries and training of users of e-dictionaries. en_ZA
dc.description.abstract Die Afrikaanse idiome-woordeboek is 'n prototipe e-woordeboek van Afrikaanse vaste uitdrukkings wat ontwikkel is met die doel om die funksionaliteit van die e-woordeboek te toets. Die woordeboek is gebaseer op die funksieteorie van leksikografie. Die e-woordeboek maak gebruik van verskeie tegnologieë. Wanneer digitale werktuie ontwikkel word is dit belangrik om die bruikbaarheid van die tuig te oorweeg. Bruikbaarheidsevaluering is op die Afrikaanse idiome-woordeboek gedoen om te bepaal met watter mate van sukses dit gebruik kan word. Die metodes van afslag-bruikbaarheidsevaluering, naamlik heuristiese evaluering en bruik-baarheidstoetsing is gebruik. Hierdie artikel doen verslag oor die bevindinge van die bruikbaar-heidstoetse en dit word bespreek onder die kategorieë inhoud, inligtingargitektuur, navigasie, toegang (soek en snuffel), hulp, aanpassing en die gebruik van innoverende tegnologieë om data in e-woordeboeke te bestuur vir soek- en vertoondoeleindes. Die bruikbaarheidsevaluering het gewys dat die gebruikers nie altyd die e-woordeboek gebruik het soos die ontwerpers bedoel het nie. Ver-skeie aanbevelings is gemaak vir die ontwerpers van die Afrikaanse idiome-woordeboek, so wel as vir die ontwerp van e-woordeboeke in die algemeen. Aanbevelings toepaslik vir e-woordeboeke in die alge-meen is ook gemaak oor bruikbaarheidsevaluering, inligtingargitektuur, soek in e-woordeboeke, die data wat in e-woordeboeke ingesluit kan word en die opleiding van gebruikers van e-woordeboeke. en_ZA
dc.description.department Information Science en_ZA
dc.description.librarian am2018 en_ZA
dc.description.uri http://lexikos.journals.ac.za en_ZA
dc.identifier.citation Ball, L.H. & Bothma, T.J.D. 2017, 'A usability evaluation of the prototype Afrikaanse idiome-woordeboek', Lexikos, vol. 27, no. 1, pp. 78-106. en_ZA
dc.identifier.issn 1684-4804 (print)
dc.identifier.issn 2224-0039 (online)
dc.identifier.other 10.5788/27-1-1395
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/65291
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher Buro van die WAT en_ZA
dc.rights Buro van die WAT en_ZA
dc.subject E-dictionaries en_ZA
dc.subject Online dictionaries en_ZA
dc.subject Electronic dictionaries en_ZA
dc.subject Usability evaluation en_ZA
dc.subject Usability tests en_ZA
dc.subject Discount usability en_ZA
dc.subject Dictionary literacy en_ZA
dc.subject E-woordeboeke en_ZA
dc.subject Aanlyn woordeboeke en_ZA
dc.subject Elektroniese woordeboeke en_ZA
dc.subject Bruikbaarheidsevaluering en_ZA
dc.subject Bruikbaarheidstoetsing en_ZA
dc.subject Afslag-bruikbaarheidsevaluering en_ZA
dc.subject Woordeboekgeletterheid en_ZA
dc.title A usability evaluation of the prototype Afrikaanse idiome-woordeboek en_ZA
dc.title.alternative Bruikbaarheidsevaluering van die prototipe van die Afrikaanse idiome-woordeboek en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record