Aard van regsverhouding tussen werkgewer en werknemer - word 'n dienskontrak vereis? Universal Church of the Kingdom of God v Myeni (2015) 36 ILJ 2832 (AAH)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)