Hervorming van die hantering van "geen bates geen inkomste" skuldenaars in die Suid-Afrikaanse Reg

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boraine, A. (Andre), 1957- en
dc.contributor.postgraduate Ryan, Nastassija en
dc.date.accessioned 2016-06-14T09:45:21Z
dc.date.available 2016-06-14T09:45:21Z
dc.date.created 2016-04-14 en
dc.date.issued 2016 en
dc.description Mini Dissertation (LLM)--University of Pretoria, 2016. en
dc.description.abstract In die huidige Suid-Afrikaanse insolvensiereg ontstaan daar drie moontlike skuldverligtingsmaatreëls tot n skuldenaar se beskikking naamlik sekwestrasie ingevolge die Insolvensiewet 24 van 1936; administrasie ingevolge die Wet op Landdroshowe 32 van 1944; en skuldhersiening ingevolge die Nasionale Kredietwet 34 van 2005. Tans word daar nie voldoende skuldverligting aan Suid-Afrikaanse skuldenaars wat nie oor voldoende inkomste of bates beskik om hul skulde af te betaal, gebied nie. Aangesien hierdie skuldenaars geen prosesregtelike remedie tot hul beskikking het nie word die tweeledige ekonomiese stand van Suid-Afrika gehandhaaf die arm bly armoedig en die ryk se rykdomme bly groei. Dit is dus noodsaaklik dat die Suid-Afrikaanse insolvensiereg tot so mate ontwikkel word om ook voldoende en effektiewe skuldverligting aan NINA skuldenaars te bied. Daarom was n regsvergelykende ondersoek ingestel na die Nieu-Seelandse, Kanadese en VSA verbruikersinsolvensiereg ten einde voldoende skuldverligting vir NINA skuldenaars te vind. en
dc.description.availability Unrestricted en
dc.description.degree LLM en
dc.description.department Mercantile Law en
dc.identifier.citation Ryan, N 2016, Hervorming van die hantering van "geen bates geen inkomste" skuldenaars in die Suid-Afrikaanse Reg, LLM Mini Dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd <http://hdl.handle.net/2263/53187> en
dc.identifier.other A2016 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/53187
dc.language.iso Af en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2016 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject UCTD en
dc.title Hervorming van die hantering van "geen bates geen inkomste" skuldenaars in die Suid-Afrikaanse Reg en
dc.type Mini Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record