Impak van tutoriale op die wiskundeprestasie van eerstejaarstudente

Show simple item record

dc.contributor.author Maree, J.G. (Kobus)
dc.contributor.author Louw, Cecilia Jacomina
dc.contributor.author Millard, Sollie M.
dc.date.accessioned 2008-04-02T12:10:09Z
dc.date.available 2008-04-02T12:10:09Z
dc.date.issued 2004
dc.description.abstract Historically disadvantaged students in South Africa often underachieve in mathematics due to a number of factors. Action research that was conducted at the (former) Technikon Northern Gauteng to investigate ways in which these students’ achievements in mathematics could be improved comprised the implementation of tutorial sessions. Quantitative and qualitative data were gathered by means of a variety of instruments. The results revealed certain trends in tertiary mathematics education where learning takes place in a second or third language. AFRIKAANS: Studente uit histories-agtergeblewe gemeenskappe in Suid-Afrika onderpresteer dikwels in wiskunde vanweë ’n verskeidenheid faktore. Aksienavorsing wat aan die (voormalige) Technikon Noord-Gauteng uitgevoer is, om ondersoek in te stel na wyses waarop hierdie studente se wiskundeprestasie verbeter kan word, het die implementering van ’n tutoriaalstelsel behels. Kwantitatiewe en kwalitatiewe data is deur middel van ’n verskeidenheid instrumente ingesamel. Die resultate het sekere tendense in tersiêre wiskundeonderrig, wat in ’n tweede of derde taal geskied, uitgewys. en
dc.format.extent 128791 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Maree, JG, Louw, CJ & Millard, S 2004, 'Die impak van tutoriale op die wiskundeprestasie van eerstejaarstudente', Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, vol. 23, no. 1 & 2, pp. 25-34, [http://www.journals.co.za/ej/ejour_aknat.html] en
dc.identifier.issn 0254-3486
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/4815
dc.language.iso Afrikaans en
dc.publisher Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns en
dc.rights Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns en
dc.subject Mathematics achievement en
dc.subject Tutorials en
dc.subject First year students en
dc.subject South Africa en
dc.subject Higher Education en
dc.subject Action research en
dc.title Impak van tutoriale op die wiskundeprestasie van eerstejaarstudente en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record