Modern slavery in the post-1994 South Africa? A critical ethical analysis of the National Development Plan promises for unemployment in South Africa

Show simple item record

dc.contributor.author Vellem, Vuyani Shadrack
dc.date.accessioned 2015-01-23T09:51:37Z
dc.date.available 2015-01-23T09:51:37Z
dc.date.issued 2014-11
dc.description.abstract In African ethics, work is not work if it is not related to God or gods. Work, or umsebenzi, is for God or gods ultimately; work without God is the definition of slavery in my interpretation of the African ethical value system. If one succeeds from that understanding to define what slavery is, then God-lessness in work might imply the need for us to search for the gods of modernity post-1994 that have dethroned God, if they have not disentangled work from God. This article looks at the problem of unemployment by analysing the National Development Plan (NDP) and in particular the solutions proposed in relation to unemployment in South Africa. The article examines the language and grammar of the NDP to evaluate its response to the violent history of cheap, docile and migratory labour in South Africa. en_ZA
dc.description.abstract In Afrika-etiek word die idee van ‘werk’ aan God of gode gekoppel. Werk, of umsebenzi, is uiteindelik vir God of gode; volgens my interpretasie van die Afrika-etiese waardestelsel is werk sonder God gelykstaande aan slawerny. Met so ‘n verstaan van slawerny kan goddeloosheid in werk impliseer dat ons post-1994 na die gode van moderniteit wat God onttroon het, indien nie werk van God ontkoppel het nie, soek. Hierdie artikel kyk na die probleem van werkloosheid deur die Nasionale Ontwikkelingsplan en in die besonder die voorgestelde oplossings vir werkloosheid in Suid-Afrika te analiseer. Die artikel ondersoek en evalueer die taal en grammatika van die NOP as respons op die gewelddadige geskiedenis van goedkoop en gewillige trekarbeid in Suid-Afrika. en_ZA
dc.description.librarian tm2015 en_ZA
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_koers.html en_ZA
dc.identifier.citation Vellem, V.S., 2014, ‘Modern slavery in the post-1994 South Africa? A critical ethical analysis of the NDP promises for unemployment in South Africa’, Koers – Bulletin for Christian Scholarship 79(2), Art. #2163, 8 pages. http:// dx.doi.org/10.4102/koers. v79i2.2163. en_ZA
dc.identifier.issn 0259-9422
dc.identifier.issn 2072-8050
dc.identifier.other 10.4102/koers. v79i2.2163
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/43406
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher AOSIS OpenJournals Publishing en_ZA
dc.rights © 2014. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_ZA
dc.subject African ethics en_ZA
dc.subject National Development Plan (NDP) en_ZA
dc.subject Migratory labour en_ZA
dc.subject Unemployment en_ZA
dc.subject Post-1994 South Africa en_ZA
dc.subject Afrika-etiek en_ZA
dc.subject Post-1994 Suid-Afrika en_ZA
dc.subject Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) en_ZA
dc.subject Werkloosheid en_ZA
dc.subject Trekarbeid en_ZA
dc.title Modern slavery in the post-1994 South Africa? A critical ethical analysis of the National Development Plan promises for unemployment in South Africa en_ZA
dc.title.alternative Moderne slawerny in die post-1994 Suid-Afrika? ‘n Kritiese en etiese analise van die nasionale Ontwikkelingsplan se beloftes aangaande werkloosheid in Suid-Afrika en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record