Dieretuin in die poësie

Show simple item record

dc.contributor.author Marais, Renee
dc.date.accessioned 2014-08-14T07:53:38Z
dc.date.available 2014-08-14T07:53:38Z
dc.date.issued 1994
dc.description.abstract Sedert die vroegste tye neem diere 'n belangrike plek in die letterkunde in. 'n Mens dink dadelik aan die klassieke Fabels van die Griek Esopus, wat vermoedelik in die sesde eeu v.C. as slaaf op die eiland Samos aan die kus van Turkye geleef het. Daar word aanvaar dat die oudste optekening van Esopus se Fabels waarskynlik in 300 v.C. deur Demetrius van Phalermon onderneem is (Magill, 1982: 602). Ten spyte van die feit dat hulle aan Esopus toegedig word, kan die inhoud van sekere dierefabels egter "tot by vroee Indiese vertellers of selfs tot by die Egiptiese digters van die veertiende eeu voor Christus" teruggevoer word (Magill, 1982: 603). en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.identifier.citation Marais, R 1994, 'Dieretuin in die poësie', Ensovoort, vol. 6, no. 1, pp. 22-29. en_US
dc.identifier.issn 0257-2036
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/41269
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Ensovoort Society en_US
dc.rights Ensovoort Society en_US
dc.subject Afrikaanse poësie en_US
dc.subject Afrikaanse digters en_US
dc.subject Diere en_US
dc.title Dieretuin in die poësie en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record