Huurooreenkomste waarop die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 moontlik toepassing vind

Show simple item record

dc.contributor.author Kinnear, Lichel
dc.date.accessioned 2014-07-11T07:22:06Z
dc.date.available 2014-07-11T07:22:06Z
dc.date.issued 2013
dc.description.abstract In teenstelling met sy voorgangers (die Wet op Kredietooreenkomste 75 van 1980 en die Woekerwet 73 van 1968) omskryf die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 (hierna die NKW) ’n huurooreenkoms (“lease”) as ’n ooreenkoms ingevolge waarvan die eienaarskap van die goedere ter sprake aan die einde van die ooreenkoms oorgedra word aan die huurder (a 1 NKW). Deur slegs die omskrywing van ’n “lease” in ag te neem blyk dit dat die NKW nie op ooreenkomste van toepassing is waar die huurder aan die einde van die termyn die goedere gehuur aan die verhuurder moet terugbesorg nie. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.uri http://www.dejure.up.ac.za/ en_US
dc.identifier.citation Kinnear, L 2013, 'Huurooreenkomste waarop die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 moontlik toepassing vind', De Jure, vol. 46, no. 3, pp. 840-849. en_US
dc.identifier.issn 1466-3597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/40724
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.rights Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.subject Huurooreenkomste en_US
dc.subject Nasionale Kredietwet 34 van 2005 en_US
dc.title Huurooreenkomste waarop die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 moontlik toepassing vind en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record