Legal framework for public private partnership in Nigeria

Show simple item record

dc.contributor.author Soyeju, Olufemi Olugbemiga
dc.date.accessioned 2014-07-11T07:11:55Z
dc.date.available 2014-07-11T07:11:55Z
dc.date.issued 2013
dc.description.abstract Nigerië staar tans ’n infrastruktuur-tekort in die gesig, wat ’n beperking plaas op die land se vermoë om ekonomies te groei en te ontwikkel ter bereiking van die nasionale visie om deel van die top 20 wêreld ekonomie teen 2020 te wees. Om die land se infrastruktuur te verbeter en sodoende verbeterde ekonomiese groei en ontwikkeling te bevorder, moet daar belê word in die uitbreiding van die infrastruktuur en basiese dienslewering op ’n skaal wat tans vêr buite die bereik is van die regering se begroting en finansiële vermoëns. Dus is die Nigeriese regering afhanglik van privaat inisiatiewe en kapitaal om die land se infrastruktuur te onderhou en uit te brei. Die gebrek van finansiering noodsaak die regering om gebruik te maak van privaatsektor hulpbronne en –finansiering vir die voorsiening van infrastruktuur en dienslewering deur middel van openbaar-private vennootskappe. Hierdie artikel ondersoek die regsgrondslag vir privaatsektor deelname in die voorsiening van infrastruktuur en dienslewering in Nigerië. Uiteindelik, bied dit ’n oorsig en lewer kritiek op sekere wetgewing wat die openbaar-private vennootskap raamwerk in die voorsiening van infrastruktuur, onderhoud en finansiering in Nigerië reël. Die artikel argumenteer dat wetgewing wat die grondslag van die raamwerk in Nigerië beheer ontoereikend is. Die ontoereikendheid van wetgewing is deels verantwoordelik vir die gebrek aan private belegging in Nigerië se openbare infrastruktuur en dienslewering. Dit lei daartoe dat die program nie daarin slaag om privaat beleggings vir die ontwikkeling van Nigeriese infrastruktuur te verseker nie. Gevolglik sal die regte wetgewing die privaatsektor aanmoedig om hulle beleggings te verhoog en die nodige finansiële hulpbronne beskikbaar te stel om kritiese ontwikkeling van openbare infrastruktuur en dienslewering te bewerkstellig. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.uri http://www.dejure.up.ac.za/ en_US
dc.identifier.citation Soyeju, O 2013, 'Legal framework for public private partnership in Nigeria', De Jure, vol. 46, no. 3, pp. 814-832. en_US
dc.identifier.issn 1466-3597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/40722
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.rights Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.subject Legal framework en_US
dc.subject Nigeria en_US
dc.subject Public private partnership (PPP) en_US
dc.subject Nigerie en_US
dc.subject Regsgrondslag en_US
dc.subject Openbaar-private samewerking en_US
dc.title Legal framework for public private partnership in Nigeria en_US
dc.title.alternative Regsgrondslag vir openbaar-private samewerking in Nigerie en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record