A new role for crime victims? An evaluation of restorative justice procedures in the Child Justice Act 2008

Show simple item record

dc.contributor.author Van der Merwe, Annette
dc.date.accessioned 2014-05-29T10:31:13Z
dc.date.available 2014-05-29T10:31:13Z
dc.date.issued 2013
dc.description.abstract Hierdie artikel ontleed die herstellende geregtigheidsprosedures in die Wet op Kinderberegting 75 van 2008. Die oogmerk hiermee is om te evalueer in welke mate slagoffers ingesluit is en of, in lyn met vorige akademiese opinie, hulle werklik 'n sentrale posisie in so 'n benadering tot die strafregstelsel beklee. Vervolgens word voordele vir slagoffers wat 'n groter rol speel ondersoek, sowel as kritiek daarteen. Alhoewel bevind word dat slagoffers van kinderoortreders nie sentraal staan in hierdie nuwe regsparadigma nie, word aanbevelings gemaak vir die optimale uitleg en toepassing van herstellende geregtigheidsprosedures in die Wet op Kinderberegting. Op so 'n wyse kan die terapeutiese uitkomste wat vir slagoffers in die wet beoog word, verwesenlik word. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.uri http://www.dejure.up.ac.za/ en_US
dc.identifier.citation Van der Merwe, A 2013, 'A new role for crime victims? An evaluation of restorative justice procedures in the Child Justice Act 2008', De Jure, vol. 46, no. 4, pp. 1022-1038. en_US
dc.identifier.issn 1466-3597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/39946
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.rights Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.subject Child Justice Act 2008 en_US
dc.subject Justice procedures en_US
dc.subject Slagoffers en_US
dc.subject Geregtigheidsprosedures en_US
dc.subject Wet op Kinderberegting 2008 en_US
dc.subject Crime victims en_US
dc.title A new role for crime victims? An evaluation of restorative justice procedures in the Child Justice Act 2008 en_US
dc.title.alternative Nuwe rol vir slagoffers? 'n Ondersoek na herstellende geregtigheidsprosedures in die Wet op Kinderberegting 2008 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record