Plain packaging and its impact on trademark law

Show simple item record

dc.contributor.author Harms, Louis T.C.
dc.date.accessioned 2014-03-12T13:36:45Z
dc.date.available 2014-03-12T13:36:45Z
dc.date.issued 2013
dc.description Prestige lecture presented at the University of Pretoria on 2013-03-13. A word of appreciation to Prof David Vaver, Oxford University, for his editorial advice and to Ms Tracy Rengecas at the Centre for Intellectual Property Law for her research assistance. en
dc.description.abstract Handelsmerke word ruim beskerm en wetgewers laat die eienaars van handelsmerke tot 'n groot mate toe om hulle handelsmerke ongestoord te gebruik. Daar is egter 'n nuwe wetgewende tendens op die horison wat 'n bedreiging inhou vir handelsmerke. Hierdie wetgewing, wat hoofsaaklik op tabakprodukte gemik is, vereis dat sodanige produkte slegs in voorgeskrewe ongetooide verpakking te koop aangebied mag word. Die verpakking is effekleurig en slegs die handelsnaam mag op die voorkant verskyn. Dit is die gevolg van riglyne uitgereik deur die Wêreld Gesondheidsorganisasie na aanleiding van die konvensie oor die beheer van tabakprodukte. Australië is die eerste land wat by wyse van wetgewing aan die riglyne uitvoering gegee het en hierdie wetgewing het toetsing deur die howe deurstaan. Dit wil voorkom of Suid-Afrika ook afstuur op soortgelyke wetgewing. Die gebruik van ongetooide verpakking kan egter onverwagse gevolge inhou. Vervalsing en sluikhandel word tot 'n groot mate bekamp deur die eienaars van handelsmerke wat hulle handelmerke teen misbruik beskerm. Indien tabakprodukte in ongetooide verpakking verkoop moet word, kan dit vervalsing en sluikhandel bevorder deurdat dit makliker sal wees om die verpakking na te boots en moeiliker sal wees vir die eienaars van handelsmerke om hulle regte af te dwing. af
dc.description.librarian am2014 en
dc.description.librarian ai2014
dc.description.uri http://www.dejure.up.ac.za/ en
dc.identifier.citation Harms, L 2013, 'Plain packaging and its impact on trademark law', De Jure, vol. 46, no. 2, pp. 387-400. en
dc.identifier.issn 1466-3597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/37117
dc.language.iso en en
dc.publisher Pretoria University Law Press (PULP) en
dc.rights Pretoria University Law Press (PULP) en
dc.subject.lcsh Trademarks -- Law and legislation -- South Africa en
dc.subject.lcsh Packaging -- Law and legislation -- South Africa en
dc.subject.lcsh Tobacco products -- Packaging -- South Africa en
dc.title Plain packaging and its impact on trademark law en
dc.title.alternative Ongetooide verpakking en die impak daarvan op die reg insake handelsmerke af
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record