Narratiewe blikhoek in die mikrovertelling oor die genesing van die koninklike se seun deur Jesus in Johannes 4:43-54

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)