Browsing Research Articles (Mercantile Law) by UP Author "Delport, P.A. (Petrus Albertus)"

Browsing Research Articles (Mercantile Law) by UP Author "Delport, P.A. (Petrus Albertus)"

Sort by: Order: Results:

 • Delport, P.A. (Petrus Albertus) (LexisNexis, 2011-11)
  I previously discussed some aspects of the regulation of the market for securities (see Delport “Offers and the Companies Act 71 of 2008” 2011 THRHR 280). The last pieces of this puzzle are the concept of “public” and ...
 • Delport, P.A. (Petrus Albertus) (LexisNexis, 2014)
  No abstract available.
 • Delport, P.A. (Petrus Albertus) (LexisNexis, 2011-02)
  The Companies Act 71 of 2008 (“the Act”) had a long and arduous path to come into existence. It started with the Guidelines for Corporate Law Reform published in Notice 1183 in Government Gazette 26493 of 2004-06-23, ...
 • Delport, P.A. (Petrus Albertus) (LexisNexis, 2017)
  Die praktyk was dat organe van maatskappy ingelyf ingevolge die Maatskappywet 61 van 1973 die bevoegdheid gegee is om reëls te maak. Hierdie praktyk was ook van toepassing op maatskappye anders as artikel 21-maatskappye ...
 • Du Plessis, Jean; Delport, P.A. (Petrus Albertus) (Juta Law, 2017)
  This article explores the unique way in which the disqualification of company directors is provided for in the South African Companies Act 71 of 2008. Not only is the terminology of ‘delinquent director’ or ‘director under ...
 • Esser, Irene-Marie; Delport, P.A. (Petrus Albertus) (LexisNexis, 2011-08)
  Corporate governance is a broad concept and includes not only the common-law and statutory duties of directors, but also refers to the codes of practice of various (usually extra judiciary) entities (see generally on ...
 • Delport, P.A. (Petrus Albertus) (LexisNexis, 2011)
  The birth of the Companies Act 71 of 2008 (“the Act”) was discussed by Delport “Companies Act 71 of 2008 and the ‘Turquand’ rule” 2011 THRHR 132. The dangers inherent in the transplantation of foreign rules on the common ...
 • Delport, P.A. (Petrus Albertus); Labuschagne, Frederik J. (LexisNexis, 2015-05-21)
  Hoofstuk 4 van die Maatskappywet 71 van 2008 reguleer die publieke aanbod van effekte in primêre en sekondêre markte. Die aanbod om inskrywing en verkoop van effekte in die primêre mark ingevolge Hoofstuk 4 word ondersoek ...
 • Esser, Irene-Marie; Delport, P.A. (Petrus Albertus) (Pretoria University Law Press, 2017)
  Maatskappyereg is nog altyd baseer op die beginsel dat die direksie die maatskappy moet bestuur in die beste belang van die maatskappy. “Maatskappy” in hierdie sin beteken die maatskappy as afsonderlike regsentiteit, ...
 • Oosthuizen, J.S. (Schoeman); Delport, P.A. (Petrus Albertus) (LexisNexis, 2017)
  Beide die Maatskappywet 46 van 1926 en die Maatskappywet 61 van 19731 het voorsiening gemaak vir 'n summiere statutêre remedie om die lederegister van 'n maatskappy reg te stel. Hierdie remedie was handig vir persone ...
 • Delport, P.A. (Petrus Albertus) (Pretoria University Law Press (PULP), 2013)
  The issue of shares, and the power to issue the shares is an important power in a company. For the company it is important as the shares are used to acquire capital for the company, or for that matter in the pursuit of a ...
 • Esser, Irene-Marie; Delport, P.A. (Petrus Albertus) (LexisNexis, 2016)
  Die regte en remedies van aandeelhouers ingevolge die Maatskappywet 71 van 2008 word in hierdie artikel bespreek. Die doel is nie om die besonderhede van die remedies te bespreek nie, maar om G hoëvlak evaluasie van die ...