’n Teologies-empiriese evaluering van ’n kerkgebouprojek as ‘n bediening van gemeentebou : ’n praktykmodel vir die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (Afrikaans)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)