Die benutting van groepwerk vir die stimulering van die gedepriveerde kleuter se emosionele ontwikkeling : 'n gestaltspelterapiebenadering (Afrikaans)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prinsloo, Christina Elizabeth en
dc.contributor.postgraduate Dekker, Natasha en
dc.date.accessioned 2013-09-06T14:23:56Z
dc.date.available 2010-03-12 en
dc.date.available 2013-09-06T14:23:56Z
dc.date.created 2009-04-15 en
dc.date.issued 2010-03-12 en
dc.date.submitted 2010-03-09 en
dc.description Dissertation (MSW)--University of Pretoria, 2010. en
dc.description.abstract The research dealt with the influence that gestalt group therapy may have on the emotional development of deprived toddlers. The research consisted of a literature study and an empirical study. The literature study contains information on groupwork and emotional development of the toddler. The empirical research was conducted by involving six toddlers in a group. They were identified by means of purposive sampling. A pre-test was done with each child to determine their emotional development. After six group sessions of 30 minutes each, a post-test (using the same test as for the pre-test) was done with each child. The pre-test and post-test results were compared with each other. The content of each session were examined and also included in the findings. Empirical data revealed that gestalt group therapy can stimulate the emotional development of deprived toddlers. The conclusion can thus be made that gestalt group therapy can stimulate the emotional development of deprived toddlers. As a result of this study, conclusions and recommendations for future research were formulated. AFRIKAANS : Die ondersoek was daarop gerig om te bepaal of die benutting van gestaltgroepspelterapie die emosionele ontwikkeling van die gedepriveerde kleuter kan stimuleer. Die ondersoek het bestaan uit 'n literatuurstudie sowel as empiriese navorsing. Die literatuurstudie is gedoen ten opsigte van groepwerk en die kleuter se emosionele ontwikDie empiriese deel van die ondersoek is uitgevoer deur ses kleuters deur middel van doelgerigte steekproeftrekking by die groep in te sluit. 'n Voortoets om die emosionele ontwikkeling van die kleuters te bepaal, is gedoen. Daarna is ses gestaltgroepwerksessies van 30 minute elk uitgevoer. Dieselfde toets as wat vir die voortoets benut is, is weer aan die kleuters gegee en die resultate is met mekaar vergelyk. Die inligting uit die sessies is ook genoteer en benut. Uit die empiriese gegewens het dit geblyk dat daar wel emosionele ontwikkeling by die kleuters plaasgevind het. Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat gestaltgroepspelterapie benut kan word om gedepriveerde kleuters se emosionele ontwikkeling te stimuleer. Gevolgtrekkings en aanbevelings vir toekomstige navorsing is na aanleiding van die studie geformuleer. keling. Copyright en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Social Work and Criminology en
dc.identifier.citation Dekker, N 2009, Die benutting van groepwerk vir die stimulering van die gedepriveerde kleuter se emosionele ontwikkeling : 'n gestaltspelterapiebenadering (Afrikaans), MSW dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/23043 > en
dc.identifier.other F10/139/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-03092010-185113/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/23043
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2009, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Group work en
dc.subject Emotional developmemt of the toddler en
dc.subject Emotional development en
dc.subject Toddler period en
dc.subject Gestaltspelterapie en
dc.subject Spelterapie en
dc.subject Groepwerk met die kleuter en
dc.subject Groepwerkproses en
dc.subject Groepwerk en
dc.subject Emosionele ontwikkeling en
dc.subject Emosionele ontwikkeling van die kleuter en
dc.subject Kleutertydperk en
dc.subject Group work with toddlers en
dc.subject Group work process en
dc.subject Play therapy en
dc.subject Gestalt play therapy en
dc.subject UCTD en_US
dc.title Die benutting van groepwerk vir die stimulering van die gedepriveerde kleuter se emosionele ontwikkeling : 'n gestaltspelterapiebenadering (Afrikaans) en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record