Stimulating innovative behaviour in national systems of innovation: theoretical, methodological and policy pitfalls and challenges

Show simple item record

dc.contributor.author Oerlemans, Leon A.G.
dc.contributor.author Pretorius, Marthinus W.
dc.date.accessioned 2012-11-28T09:01:47Z
dc.date.available 2012-11-28T09:01:47Z
dc.date.issued 2006
dc.description.abstract South Africa was one of the first countries in the world that adopted a Systems of Innovation approach as its policy framework. By adopting this approach, one also inherits the problems, pitfalls, and challenges of a framework. This paper evaluates the Systems of Innovation approach from a theoretical, methodological, and policy perspective. Equipped with this knowledge, researchers can guide their research efforts, whereas policy makers can design more appropriate policy measures fitting and stimulating the functioning and effectiveness of a System of Innovation. en_US
dc.description.abstract Suid-Afrika was een van die eerste lande wat ‘n Stelsel van Innovasie as grondslag vir ‘n beleidsraamwerk aanvaar het. Die inherente probleme, slaggate en uitdagings van so ‘n raamwerk is egter belangrike faktore om in ag te neem. Hierdie artikel evalueer die Stelsel van Innovasie-benadering vanuit ‘n teoretiese, metodologiese en beleidsperspektief. Die bevindings kan as nuttige riglyne vir navorsingsbeplanning dien, terwyl beleidmakers meer toepaslike instrumente vir die stimulering van ‘n funksionele en effektiewe Stelsel van Innovasie kan ontwerp. en_US
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za en_US
dc.format.extent 20 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Oerlemans, LAG & Pretorius, MW 2006, ‘Stimulating innovative behaviour in national systems of innovation: theoretical, methodological and policy pitfalls and challenges', South African Journal of Industrial Engineering, vol.17, no.1, pp. 71-92. [http://sajie.journals.ac.za] en_US
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20568
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject System of Innovation en_US
dc.subject Innovation en_US
dc.subject National Research and Development Strategy (South Africa) en_US
dc.title Stimulating innovative behaviour in national systems of innovation: theoretical, methodological and policy pitfalls and challenges en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record