An environmental comparison of plastic and paper consumer carrier bags in South Africa: implications for the local manufacturing industry

Show simple item record

dc.contributor.author Sevitz, J.
dc.contributor.author Brent, Alan Colin
dc.contributor.author Fourie, A.B.
dc.date.accessioned 2012-11-28T08:59:13Z
dc.date.available 2012-11-28T08:59:13Z
dc.date.issued 2003
dc.description.abstract The conventional consumer carrier bags have recently received considerable attention in South Africa. The choice of material for these bags, based on environmental preferences in the South African context, could significantly influence the local manufacturing industry. Life Cycle Assessment (LCA), an environmental management tool, has been applied to objectively evaluate and compare the overall environmental impacts of the complete life cycles (from raw material extraction to final disposal) of consumer plastic and paper carrier bags in South Africa. Paper bags have a higher carrying capacity compared to plastic bags and different use ratios were subsequently evaluated. Plastic bags have a lower environmental impact for use ratios of up to 2.5 plastic bags to one paper bag. Above this ratio the conclusions are not reliable. Paper bags would need to increase its recycled content significantly to be competitive in terms of environmental impacts. The re-use of thicker plastic, as proposed by the new plastic bag legislation, has the potential to significantly lower the impact of plastic bags. en_US
dc.description.abstract Die konvensionele gebruikersdrasakke het onlangs aansienlike aandag in Suid Afrika ontvang. Die keuse van materiaal vir hierdie sakke, wat gebaseer is op omgewingsvoorkeure in die Suid-Afrikaanse konteks, kan 'n wesenlike invloed uitoefen op die plaaslike vervaardigingsindustrie. Lewenssiklusanalise (LCA), 'n omgewingsbestuurgereedskap, is aangewend vir 'n objektiewe evaluasie en vergelyking van die algehele omgewingsimpakte van die totale lewenssiklus (vanaf grondstofekstraksie tot finale wegdoening) van gebruikersplastiek- en papierdrasakke in Suid-Afrika. Aangesien papiersakke 'n hoër drakapasiteit het in vergelyking met plastieksakke, is verskillende gebruiksverhoudings evalueer. Plastieksakke het 'n laer omgewingsimpak vir gebruiksverhoudings tot en met 2.5 plastieksakke vir elke papiersak. Die gevolgtrekkings van die studie is nie betroubaar vir hoër verhoudings nie. Die persentasie hergesirkuleerde materiaal in papiersakke moet verhoog word om mededingend te wees in terme van omgewingsimpak. Die hergebruik van dikker plastiek, soos voorgestel deur die nuwe plastieksakwetgewing, het die potensiaal om die algehele impak van plastieksakke wesenlik te verlaag. en_US
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za en_US
dc.format.extent 16 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Sevitz, J, Brent, AC & Fourie, AB 2003, ‘An environmental comparison of plastic and paper consumer carrier bags in South Africa: implications for the local manufacturing industry', The South African Journal of Industrial Engineering, vol.14, no.1, pp. 67-82. [http://sajie.journals.ac.za] en_US
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20563
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject Life Cycle Assessment (LCA) en_US
dc.subject Plastic bags en_US
dc.subject Environmental management en_US
dc.title An environmental comparison of plastic and paper consumer carrier bags in South Africa: implications for the local manufacturing industry en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record