Investigation of the maintenance organisation for hot rolling mills

Show simple item record

dc.contributor.author Pretorius, P.G.
dc.contributor.author Visser, J.K. (Jacobus)
dc.date.accessioned 2012-11-28T08:58:49Z
dc.date.available 2012-11-28T08:58:49Z
dc.date.issued 2001
dc.description.abstract Production systems have undergone dramatic changes in recent years. Many companies have implemented new technologies such as flexible manufacturing systems. There is therefore a shift in focus to maintenance and the effective management thereof. Maintenance is a dynamic activity and is comprised of a large number of interacting variables. An effective maintenance organisation is required to control these variables . This paper discusses the building of a maintenance organisation and the aspects that should be considered during the design. The way in which five companies that operate hot rolling mills apptoached the problem of building an effective maintenance organisation was investigated. en_US
dc.description.abstract Vervaardigingstelsels het drastiese veranderinge ondergaan die afgelope aantal jaar. Verskeie maatskappye maak nou gebruik van nuwe tegnologiee, soas byvoorbeeld aanpasbare vervaardigingstelsels. Daar is gevolglik 'n verskuiwing in fokus na instandhouding en die effektiewe bestuur daarvan. lnstandhouding is 'n dinamiese aktiwiteit en behels 'n groot aantal' gekoppelde veranderlikes. 'n Effektiewe instandhoudingsorganisasie word benodig om hierdie veranderlikes te beheer. Hierdie artikel bespreek die daarstelling van die instandhoudingsorganisasie en die parameters wat oorweeg moet word tydens die ontwerp. Die wyse waarop vyf maatskappye wat warmwalse bedryf die ontwikkeling van 'n effektiewe organisasie vir instandhouding benader het is ondersoek. en_US
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za en_US
dc.format.extent 14 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Pretorius, PG & Visser, JK 2001, ‘Investigation of the maintenance organisation for hot rolling mills', South African Journal of Industrial Engineering, vol.12, no.2, pp. 25-38. [http://sajie.journals.ac.za] en_US
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20562
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject Project maintenance en_US
dc.subject Production systems en_US
dc.subject Manufacturing systems en_US
dc.title Investigation of the maintenance organisation for hot rolling mills en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record