Quality systems in the fresh fruit export industry

Show simple item record

dc.contributor.author Netterville, R.
dc.contributor.author Adendorff, Kris (Kristian)
dc.date.accessioned 2012-11-26T08:38:54Z
dc.date.available 2012-11-26T08:38:54Z
dc.date.issued 2002
dc.description.abstract The fresh fruit export industry has traditionally relied heavily on end point inspection to achieve quality. In response to several changes in international markets and concerns over the inability of end point inspection to ensure product safety and quality, many codes of practice and quality standard have been developed specifically for the food industry. This article reviews the principles and practicalities of implementation of the standards which have achieved international recognition. Producers and packers face technical challenges integrating these systems into a holistic management system while this may also present a significant entry barrier for smaller producers who lack the resources and expertise. en_US
dc.description.abstract Die varsvrugteuitvoerbedryf maak tradisioneel gebruik van eindpuntinspeksie vir die handhawing van gehalte. Twyfel oor die doeltreffendheid van hierdie vorm van inspeksie ten opsigte van veiligheid en gehalte in die konteks van internasionale markte het tot gevolg gehad dat verskeie gebruikskodes vir die voedselbedryf tot stand gekom het. Die beginsels en praktiese implementering van hierdie standaarde wat internasionale erkenning geniet, word hierin behandel. Produsente en verpakkers ondervind tegniese uitdagings oor hoe die standaarde in ’n holistiese bestuurstelsel geïntegreer kan word, gesien die problematiek van marktoetrede vir klein produsente sonder kundigheid en voldoende bronne. en_US
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za en_US
dc.format.extent 14 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Netterville, R & Adendorff, K 2002, 'Quality systems in the fresh fruit export industry', The South African Journal of Industrial Engineering, vol. 13, no. 2, pp. 1-14. en_US
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20484
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject Fresh fruit industry en_US
dc.subject Total quality management (TQM) en_US
dc.title Quality systems in the fresh fruit export industry en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record