System architecture and enterprise architecture : a juxta position?

Show simple item record

dc.contributor.author Benade, S.J. (Siebert)
dc.contributor.author Pretorius, Leon
dc.date.accessioned 2012-09-19T07:13:30Z
dc.date.available 2012-09-19T07:13:30Z
dc.date.issued 2012-07
dc.description.abstract A systems approach to creating a system is discussed. The system engineering process, and specifically the system architecture process, is formulated and applied to a typical (physical) system, enterprise, and project. These lead to the concepts of system architecture (SA), enterprise architecture (EA), and project architecture (PA) respectively. Similarities and inter-relationships among these architectures and related methodologies are investigated, seeking better interaction among them. ‘Work’ is proposed as an important conceptual building-block of these architectures, properly defined as activity with associated inputs, outputs, governances, and mechanisms. Techniques such as functional analysis, process modelling, and task analysis are used to demonstrate the inter-relationships among these apparently unrelated organisational perspectives of product, process, and project. en_US
dc.description.abstract ’n Stelselbenadering tot die daarstelling van ’n stelsel word bespreek. Die stelselingenieurswese,en spesifiek die stelselargitektuurproses, word geformuleer en toegepas op ’n tipiese (fisiese) stelsel, onderneming, en projek. Dit lei tot die konsepte van stelselargitektuur (SA), ondernemingsargitektuur (OA), en projekargitektuur (PA). Ooreenkomste en verwantskappe tussen hierdie argitekture word ontleed om beter onderlinge interaksie te bewerkstellig. ’n Belangrike konseptuele bousteen van hierdie argitekture word voorgestel as ‘werk’, behoorlik gedefinieer as aktiwiteit met gepaardgaande insette, uitsette, kontroles, en meganismes. Tegnieke soos funksionele analise, prosesmodellering, en taakanalise word gebruik om die onderlinge verbande tussen hierdie skynbaar onverwante organisatoriese perspektiewe van produk, projek, en proses, te demonstreer. af
dc.description.librarian ai2012 en
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_indeng.html en_US
dc.identifier.citation Benade, SJ & Pretorius, L 2012, 'System architecture and enterprise architecture : a juxta position?', South African Journal of Industrial Engineering, vol. 23, no. 2, pp. 29-46. en_US
dc.identifier.issn 1012-277X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/19829
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject System architecture (SA) en_US
dc.subject Enterprise architecture (EA) en_US
dc.subject Project architecture (PA) en_US
dc.subject Stelselargitektuur (SA) af
dc.subject Ondernemingsargitektuur (OA) af
dc.subject Projekargitektuur (PA) af
dc.subject.lcsh Project management en
dc.subject.lcsh System analysis en
dc.subject.lcsh Functional analysis en
dc.subject.lcsh Task analysis en
dc.subject.lcsh Industrial engineering en
dc.title System architecture and enterprise architecture : a juxta position? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record