Staatsaanspreeklikheid vir opsetsdelikte van die polisie - die hoogste hof van appèl kry nogmaals bloedneus : F v Minister of Safety and Security 2012 1 SA 536 (KH)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)