Konteks en kultuurhistoriese betekenis van die melkstoeltjie, soos uitgebeeld in kinderlektuur en politieke spotprente

Show simple item record

dc.contributor.author Botes, Nico
dc.contributor.author Le Roux, S.W. (Schalk Willem)
dc.date.accessioned 2012-05-18T13:17:54Z
dc.date.available 2012-05-18T13:17:54Z
dc.date.issued 2011-11
dc.description.abstract The humble milking stool is usually associated only with dairy production. This article investigates a broader context and socio-historical meaning portrayed in selected illustrations in English and Afrikaans children’s literature – especially picture books and volumes of rhyme – and depictions in South African political cartoons. In children’s books, where three- and four-legged milking stools appear as either purposeful or accidental theatrical properties, they represent a meagre and noble rural, even agrarian, existence. For their size, they often contribute to the setting of an intimate scale. At least until late in the twentieth century, they are employed as credible and recognisable objects of a scale and simplicity that is easily accessible to the young viewer and reader. Three-legged milking stools especially serve as symbols of a vulnerable stability in South African political cartoons, where the structural stability and co-dependence of three legs are often portrayed metaphorically. This metaphor is also widely used in contemporary English, Dutch and Flemish scholarly texts. Through this figure of speech, the traditional notion of the almost forgotten milking stool survives into the twenty first century. en_US
dc.description.abstract Die nederige melkstoeltjie word gewoonlik slegs met melkery geassosieer. Hier word ondersoek ingestel na ’n breër begrip van konteks en kultuurhistoriese betekenis aan die hand van enkele illustrasies in Engelse en Afrikaanse kinderlektuur – veral prenteboeke en rymbundels – en uitbeeldings in Suid-Afrikaanse politieke spotprente. Verbande met ’n skamel en edel landelike, selfs landboukundige bestaan, figureer in illustrasies uit kinderboeke waar drie- en vierpootstoeltjies as doelbewuste, of toevallige, rekwisiete voorkom. In beeld dra die grootte van die voorwerp hier by tot ’n intieme skaal. Dit dien, minstens in kinderlektuur tot laat in die twintigste eeu, as geloofwaardige en herkenbare voorwerpe waarvan die grootte en eenvoud toeganklik vir die jong kyker en leser was. In Suid-Afrikaanse politieke spotprente dien driepotige melkstoeltjies verder as kenbare simbool van ’n kwesbare ewewig in die politiek, waar die strukturele stabiliteit en interafhanklikheid van drie pote metafories verbeeld word. Hierdie metafoor word ook so gebruik in eietydse vakliteratuur in Engels, Nederlands en Vlaams. Die tradisionele begrip van die amper-vergete melkstoeltjie leef dus deur beeldspraak in die 21ste eeu voort. af
dc.description.librarian ai2012 en
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_culture.html en_US
dc.identifier.citation Botes, N & Le Roux, SW 2011, 'Konteks en kultuurhistoriese betekenis van die melkstoeltjie, soos uitgebeeld in kinderlektuur en politieke spotprente', South African Journal of Cultural History, vol. 25, no. 2, pp. 1-20. af
dc.identifier.issn 1018-0745
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/18789
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher South African Society of Cultural History en_US
dc.rights South African Society of Cultural History en_US
dc.subject Illustration en_US
dc.subject Material culture en_US
dc.subject Nursery rhyme en_US
dc.subject Political cartoon en_US
dc.subject Tripod en_US
dc.subject Vernacular culture en_US
dc.subject Driepoot af
dc.subject Illustrasie af
dc.subject Kinderlektuur af
dc.subject Kinderrympie af
dc.subject Melkstoeltjie af
dc.subject Politieke spotprent af
dc.subject Stoflike kultuur af
dc.subject Volkskultuur af
dc.subject.lcsh Milking stools -- Juvenile literature en
dc.subject.lcsh Milking stools -- Caricatures and cartoons en
dc.subject.lcsh Children's literature -- Illustrations en
dc.subject.lcsh Rural conditions in art en
dc.subject.lcsh Rural conditions in literature en
dc.subject.lcsh Illustration of books -- Themes, motives en
dc.subject.lcsh Politics in art en
dc.title Konteks en kultuurhistoriese betekenis van die melkstoeltjie, soos uitgebeeld in kinderlektuur en politieke spotprente af
dc.title.alternative Context and cultural-historical meaning of the milking stool, as depicted in children’s literature and political cartoons en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record