Kent gij dat volk : the Anglo-Boer War and Afrikaner identity in postmodern perspective

Show simple item record

dc.contributor.author Boje, John
dc.contributor.author Pretorius, F. (Fransjohan)
dc.date.accessioned 2011-11-07T10:00:08Z
dc.date.available 2011-11-07T10:00:08Z
dc.date.issued 2011-11
dc.description.abstract This article, based on a thesis on the Anglo-Boer War as it was experienced by the people of the Winburg district, demonstrates how postmodern insights, which have excited much discomfort among practising historians, can contribute to an understanding of the Anglo-Boer War that is relevant to Afrikaner identity in a democratic, pluralistic South Africa. The traditional Afrikaner nationalist paradigm is invalidated by an anti-totalising approach and its ideological use of history for the exercise of power is unmasked. On the other hand, deconstruction brings to light aspects of the past that may usefully be recuperated. en_US
dc.description.abstract Hierdie artikel, wat gebaseer is op ‘n proefskrif oor die Anglo-Boereoorlog soos dit deur die bevolking van die Winburg-distrik ervaar is, demonstreer hoedat postmoderne insigte wat professionele historici erg verontrus het, kan bydra tot ‘n siening van die oorlog wat relevant is met betrekking tot Afrikaner-identiteit in ‘n demokratiese, pluralistiese Suid- Afrika. Die tradisionele, Afrikaner-nasionalistiese paradigma word ontkrag deur ‘n antitotaliserende benadering en die ideologiese gebruik van die geskiedenis vir magsuitoefening word aan die kaak gestel. Aan die ander kant kan dekonstruksie daartoe bydra om aspekte van die verlede na vore te bring wat met voordeel opnuut aandag kan geniet. en_US
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_hist.html en_US
dc.description.uri http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-05092010-210157/ en_US
dc.identifier.citation Boje, J & Pretorius, F 2011, 'Kent gij dat volk : the Anglo-Boer War and Afrikaner identity in postmodern perspective', Historia, vol. 56, no. 2, pp 59–72. en_US
dc.identifier.issn 0018-229X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/17516
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Historical Association of South Africa en_US
dc.rights Historical Association of South Africa en_US
dc.subject Anglo-Boer War en_US
dc.subject South African War en_US
dc.subject Historiography en_US
dc.subject Afrikaner identity en_US
dc.subject.lcsh South African War, 1899-1902 en
dc.subject.lcsh South African War, 1899-1902 -- Historiography en
dc.subject.lcsh Afrikaners -- Ethnic identity en
dc.subject.lcsh Postmodernism en
dc.subject.lcsh Nationalism -- South Africa en
dc.title Kent gij dat volk : the Anglo-Boer War and Afrikaner identity in postmodern perspective en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record