Intermediary holding companies and group taxation

Show simple item record

dc.contributor.author Legwaila, Thabo
dc.date.accessioned 2011-06-02T11:32:58Z
dc.date.available 2011-06-02T11:32:58Z
dc.date.issued 2010
dc.description.abstract ’n Tusssengangerhouermaatkappy (THM) is ’n maatskappy wat tussen ’n uiteindelike houermaatskappy en die bedrywende filiaalmaatskappye in ’n groep van maatskappye geplaas word. Die THM word bedryf op ’n internasionale vlak op so ’n wyse dat óf die houermaatskappy óf filiaalmaatskappye daarvan, óf beide, geleë is in ’n ander land as die land waarvan die THM ’n inwoner is. Die primêre funksies van die THM is om die bates van die groep maatskappye te verkry, te bestuur en te verhandel en om die strukturele buigbaarheid binne die maatskappyegroep te vergemaklik. Normaalweg is maatskappye binne die groep onderworpe aan belasting in die lande waarin hulle inwoners is of waarin hulle besigheid bedryf en oor die algemeen word maatskappye in hulle individuele hoedanigheid belas. Groepbelasting is ’n afwyking van hierdie algemene beginsel. Dit omvat spesiale reëls wat van toepassing is op die lede van ’n groep van maatskappye in terme waarvan die groep breedweg geassimileer word vir belastingdoeleindes en belas word asof ’n enkele maatskappy of entiteit. Waar groepbelasting toegepas word, kan dit die gesamentlike belastingaanspreeklikheid van die groep wesenlik verminder in vergelyking met die normale geval waar die maatskappye binne die groep afsonderlik belas word. Hierdie artikel bespreek die aard en funksies van ’n THM, die drie tipes groepbelasting met verwysing na verskeie lande en die voordele wat groepbelasting inhou vir maatskappygroepe wat die THM gebruik. af
dc.description.abstract Tax liability usually ascribes to persons in their individual capacity. As a separate legal entity, a company’s tax liability is separate from the tax liability of its shareholders regardless of whether those shareholders are individuals or other entities. In addition, a company’s tax liability is separate from the tax liabilities of other companies that are owned by the same shareholders. A system of group taxation is a deviation from this general principle. It provides for the tax treatment of a company based on its relationship with its shareholders and other companies. en
dc.identifier.citation Legwaila, T 2010, 'Intermediary holding companies and group taxation', De Jure, vol. 43, no. 2, pp. 308-327. [www.lexisnexis.co.za] en
dc.identifier.issn 1466-3597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/16702
dc.language.iso en en_US
dc.publisher LexisNexis en_US
dc.rights LexisNexis en_US
dc.subject Group taxation en
dc.subject.lcsh Holding companies -- Taxation en
dc.title Intermediary holding companies and group taxation en
dc.title.alternative Tussengangerhouermaatskappye en groepbelasting af
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record