Some key principles in implementing knowledge management : the views of employees in a small software company

Show simple item record

dc.contributor.author Wagner, Claire
dc.contributor.author Cassimjee, Nafisa
dc.contributor.author Nel, Hannie
dc.date.accessioned 2010-10-20T06:15:07Z
dc.date.available 2010-10-20T06:15:07Z
dc.date.issued 2002
dc.description.abstract As the Knowledge Era replaces the Information Age the challenge is to transform information into knowledge and use this knowledge to create and sustain the competitive advantage of organisations. In this article four key principles for implementing knowledge management are discussed. These principles were derived from a survey and discussions with employees at a small software company. The four principles are: the need for a common definition of and vision for knowledge management, the interdependence between the human and technology track, the way employees punctuate ‘knowing’ and the structure of a reward system for sharing knowledge. en_US
dc.description.abstract AFRIKAANS: Organisasies word gekonfronteer met unieke uitdagings soos wat die Kennisera die Inligtingsera vervang. Een van die grootste uitdagings is om inligting te verander na betekenisvolle kennis en om die kennis te gebruik om ‘n kompeterende voorsprong te skep en te bou. In hierdie artikel word vier kern beginsels vir die implementering van kennisbestuur bespreek. Die beginsels is geskoei op ‘n opname van en onderhoude met werknemers in ‘n klein sagteware besigheid. Die vier beginsels is: die behoefte aan ‘n definisie en visie van kennisbestuur, die interafhanklikheid tussen mense en tegnologie, die wyse waarop werknemers kennis punktueer en die skep van ‘n beloningstruktuur vir die deel van kennis. en_US
dc.identifier.citation Wagner, C, Cassimjee, N & Nel, H 2002, 'Some key principles in implementing knowledge management : the views of employees in a small software company', SA Journal of Industrial Psychology/Tydskrif Vir Bedryfsielkunde, vol. 28, no. 2, pp. 49-54. [www.sajip.co.za] en_US
dc.identifier.issn 0258-5200
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/15038
dc.language.iso en en_US
dc.publisher OpenJournals Publishing en_US
dc.rights SA Journal of Industrial Psychology/Tydskrif Vir Bedryfsielkunde en_US
dc.subject Knowledge management en_US
dc.subject Employees en_US
dc.subject.lcsh Knowledge management -- South Africa en
dc.subject.lcsh Organizational learning en
dc.title Some key principles in implementing knowledge management : the views of employees in a small software company en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record