Owerheidsaanspreeklikheid vir skade veroorsaak deur slaggate in openbare paaie. McIntosh v Premier, KwaZulu-Natal 2008 6 SA 1 (HHA)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)