Hermeneutisch competent - een Nederlandse bijdrage voor de Fakulteit Teologie van de Universiteit van Pretoria naar aanleiding van het mij op 18 april 2008 door deze universiteit uitgereikte eredoctoraat

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)