Soeke van drie argitekte na 'n planvorm vir Afrikaanse Gereformeerde kerkbou

Show simple item record

dc.contributor.author Le Roux, S.W. (Schalk Willem)
dc.date.accessioned 2009-02-26T07:49:12Z
dc.date.available 2009-02-26T07:49:12Z
dc.date.issued 2008-11
dc.description.abstract In the twentieth century most Afrikaans Reformed churches were designed by architects who were also members of these congregations. Until the middle of the century there were no clear-cut directives for the outward appearance or interiors of this building type and they themselves had to find answers to the nature of the religious requirements they had to translate into architecture. These searches led to a variety of interpretations. In this article the work of three architects is considered and a sequence of events in their search for appropriate plans, before the matter was considered by Church Commissions in the sixties, is sketched. en_US
dc.description.abstract Die meeste Afrikaanse Gereformeerde kerkgeboue is in die twintigste eeu gebou deur argitekte wat ook lidmate van dié kerke was. Tot die jare sestig van dié eeu was daar geen uitgestippelde riglyne oor die voorkoms óf binneruimtes van hierdie tipe geboue nie en hulle moes gevolglik hulle eie ondersoeke na die aard van die godsdienstige vereistes ondersoek en argitektonies vertolk. Dit het tot ’n verskeidenheid interpretasies aanleiding gegee. In hierdie artikel word na die werk van drie argitekte gekyk en ’n verloop van hulle soeke na toepaslike planne geskets, voordat in die jare sestig daaroor deur sinodale kommissies besin is.
dc.identifier.citation Le Roux, SW 2008, 'Die soeke van drie argitekte na 'n planvorm vir Afrikaanse Gereformeerde kerkbou', South African Journal of Cultural History, vol. 22, no. 2, pp. 20-44. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_culture.html] en_US
dc.identifier.issn 1018-0745
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/9034
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher South African Society of Cultural History en_US
dc.rights South African Society of Cultural History en_US
dc.subject Architects en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Afrikaans Reformed Church en_US
dc.subject Church plans en_US
dc.subject Tent church en_US
dc.subject Argitekte en_US
dc.subject Argitektuur en_US
dc.subject Afrikaanse Gereformeerde kerk en_US
dc.subject Kerkplan en_US
dc.subject Kruisplan en_US
dc.title Soeke van drie argitekte na 'n planvorm vir Afrikaanse Gereformeerde kerkbou en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record