Beknopt berigt nopens de volkplanting de Kaap de Goede Hoop : bevattende aanmerkingen en wederleggingen van sommige gewigtige verkeerde informatiën, principen, sustenuen en handelingen van de gewezene gedicspicieerde commissarissen-generaal Mr. S.C. Nederburgh en Mr. J.A. de Mist, als mede van de Kaapsche regering en den gewezen fiscaal van Rijneveld : achter welke gevoegd is een beknopte schets van den staat van voorspoed, waarvoor deze volkplanting vatbaar is.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)