Eiendomsagent : sonder getrouheidsfondssertifikaat dog nie sonder vergoeding?

Show simple item record

dc.contributor.author Nagel, C.J. (Christoffel Johannes), 1954-
dc.date.accessioned 2008-12-17T09:36:19Z
dc.date.available 2008-12-17T09:36:19Z
dc.date.issued 2008-11
dc.description.abstract Die vraag of 'n eiendomsagent wat sonder 'n getrouheidsfondssertifikaat uitgereik ingevolge artikel 16 van die Wet op Eiendomsagentskapsaangeleenthede 112 van 1976 optree wel op vergoeding geregtig is, is nie heeltemal terra nova nie en het by verskillende geleenthede saam met verskeie verbandhoudende vrae die regbank se aandag geniet. af
dc.identifier.citation Nagel, CJ 2008, 'Eiendomsagent : sonder getrouheidsfondssertifikaat dog nie sonder vergoeding?', Journal of South African Law/Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, vol. 4, pp. 769-776. [http://www.jutalaw.co.za/catalogue/itemdisplay.jsp?item_id=3648] af
dc.identifier.issn 0257–7747
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/8435
dc.language.iso Afrikaans af
dc.publisher Juta Law en_US
dc.rights Juta Law en_US
dc.subject Eiendomsagent af
dc.subject Getrouheidsfondssertifikaat af
dc.subject Estate Agency Affairs Act 112 of 1976 en_US
dc.subject Fidelity Fund Certificate en_US
dc.subject Estate agents en_US
dc.subject.lcsh Real estate agents -- Salaries -- South Africa en_US
dc.title Eiendomsagent : sonder getrouheidsfondssertifikaat dog nie sonder vergoeding? af
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record