Afrikaanse Woordelys en Spelreëls - 1991

Show simple item record

dc.contributor sulene.pilon@up.ac.za en_ZA
dc.contributor.author Odendal, F. F.
dc.contributor.author Botha, T. J. R.
dc.contributor.author Hauptfleisch, D. C.
dc.contributor.author Combrink, J. G. H.
dc.contributor.author du Plessis, H. G. W
dc.contributor.author Eksteen, L. C.
dc.contributor.author Gouws, R. H.
dc.contributor.author Janse van Rensburg, M. C.
dc.contributor.author van Jaarsveld, G. J.
dc.date.accessioned 2021-09-13T08:34:33Z
dc.date.available 2021-09-13T08:34:33Z
dc.date.issued 1991
dc.description.abstract Hierdie uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreels verskyn 27 jaar na die vorige, sewende uitgawe van 1964 - die langste tyd wat nog tussen twee uitgawes verloop het. Daarvoor kan verskeie redes aangevoer word, onder andere die feit dat daar na die verskyning van die sewende uitgawe geen dringende behoefte gevoel is om direk (se binne tien jaar) 'n nuwe uitgawe uit te bring nie, verder dat daar heelwat tyd bestee is aan die bewerking van 'n Lys klassieke eiename (Kaapstad:Tafelberg, 1984) in Afrikaans, dat opeenvolgende generasies steeds nuwe en ander insigte gebring het wat verantwoord moes word in die Afrikaanse woordelys en spelreels, en ook dat die bree aanpak van hierdie uitgawe besonder tydrowend was. en_ZA
dc.format.extent 398 pages en_ZA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/81794
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher Tafelberg Publishers en_ZA
dc.rights NB Publishers en_ZA
dc.subject Tweeklanke en_ZA
dc.subject Afrikaans en_ZA
dc.subject Spelreëls en_ZA
dc.subject Woordelys en_ZA
dc.subject Klinkers en_ZA
dc.title Afrikaanse Woordelys en Spelreëls - 1991 en_ZA
dc.type Book en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record