A comparative analysis of the "regulatory independence" of the Financial Sector Conduct Authority and the National Credit Regulator

Show simple item record

dc.contributor.author Van Wyk, Jani Sita
dc.date.accessioned 2021-02-10T10:30:54Z
dc.date.available 2021-02-10T10:30:54Z
dc.date.issued 2019
dc.description The article is based on the author's unpublished doctoral thesis "Measures that enhance the independence and accountability of the South African consumer credit industry's market conduct regulators" (UP 2018). (http://hdl.handle.net/2263/68309) en_ZA
dc.description.abstract Die artikel evalueer die Finansiële Sektor Gedragsowerheid en die Nasionale Kredietreguleerder om te bepaal of hierdie reguleerders onafhanklik is wanneer dit by reguleringsonafhanklikheid kom. Alhoewel Suid-Afrikaanse beleidsdokumente en wetgewing die bovermelde reguleerders as onafhanklik bestempel, dui internasionale kenners daarop dat onafhanklikheid 'n belangrike konsep met verskeie fasette is. Een van hierdie fasette is reguleringsonafhanklikheid, wat dui op die vermoë om op 'n selfstandige wyse reëls vir die gereguleerde daar te stel. Die artikel evalueer die Suid-Afrikaanse posisie in die lig van internasionale kenmerke van reguleringsonafhanklikheid. Die navorsing bevind dat die Nasionale Kredietreguleerder nie behoorlik onafhanklik is nie en verskaf voorstelle wat onafhanklikheid kan bevorder. en_ZA
dc.description.department Mercantile Law en_ZA
dc.description.librarian am2021 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Van Wyk, J.S. 2019, 'A comparative analysis of the "regulatory independence" of the financial sector conduct authority and the National credit regulator', Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg / Journal of Contemporary Roman Dutch Law, vol. 82, pp. 392-415. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/78389
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject Regulatory independence en_ZA
dc.subject Financial sector conduct authority en_ZA
dc.subject National credit regulator en_ZA
dc.subject Reguleringsonafhanklikheid en_ZA
dc.subject Finansiele sektor gedragsowerheid en_ZA
dc.subject Nasionale kredietreguleerder en_ZA
dc.title A comparative analysis of the "regulatory independence" of the Financial Sector Conduct Authority and the National Credit Regulator en_ZA
dc.title.alternative Vergelykende analise van die reguleringsonafhanklikheid van die Finansiële Sektor Gedragsowerheid en die Nasionale Kredietreguleerder en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record