Gelykenis van die verlore seun : eerste-eeuse ekonomie en die hoorders van Jesus

Show simple item record

dc.contributor.author Schoeman, Wentzel Johannes
dc.contributor.author Van Eck, Ernest
dc.date.accessioned 2021-02-04T05:24:07Z
dc.date.available 2021-02-04T05:24:07Z
dc.date.issued 2019
dc.description Hierdie artikel is ʼn verwerking van sekere aspekte van W.J. Schoeman se PhD-tesis: “Die gelykenis van die Verlore Seun: Die eerste-eeuse ekonomie en die hoorders van Jesus”, in die Departement Nuwe Testament en Verwante Literatuur, Fakulteit Teologie en Religie, aan die Universiteit van Pretoria, onder die studieleiding van Prof. Dr. Ernest van Eck. (http://hdl.handle.net/2263/70241) en_ZA
dc.description.abstract Jesus preached the kingdom of God, with the principle of general reciprocity as a cardinal aspect. For Jesus, this kingdom was an alternative social world to the oppressive and exploitative social system of the Greco-Roman world. This article seeks to analyse the parable of the Lost Son (Luke 15:11-32), focusing on Luke 15:11-13, against the socio-economic background of first century Palestine. Special attention is given to the youngest son's decision to leave the house and his possible motive for doing so. The view is that texts are the products of the specific social systems in which they originated, and therefore the social scientific approach is used to analyse this text. The conclusion reached is that the political and tax systems of the Greco-Roman world were extremely exploitative, while the kingdom of God, as an alternative social order, advocated the principle of general reciprocity and the sharing of resources. Key en_ZA
dc.description.abstract Jesus het die koninkryk van God verkondig, met die beginsel van algemene wederkerigheid as ʼn kardinale aspek daarvan. Vir Jesus was dié koninkryk ʼn alternatiewe sosiale wêreld teenoor en die onderdrukkende en uitbuitende sosiale stelsel van die Grieks-Romeinse wêreld. Hierdie artikel poog om die gelykenis van die Verlore Seun (Lukas 15:11-32), met as fokus Lukas 15:11-13, te analiseer teen die sosio-ekonomiese agtergrond van Palestina in die eerste eeu. Spesiale aandag word gegee aan die jongste seun se besluit om die huis te verlaat en moontlike motief daaragter. Daar word van die standpunt uitgegaan dat tekste die produkte is van die spesifieke sosiale stelsels waarin hulle ontstaan het, en daarom word die sosiaal-wetenskaplike benadering gebruik om dié teks te analiseer. Die konklusie waartoe gekom word, is dat die politieke- en belastingstelsel van die Grieks-Romeinse wêreld uiters uitbuitend was, terwyl die koninkryk van God, as alternatiewe sosiale orde, die beginsel van algemene wederkerigheid en die deel van hulpbronne voorgestaan het. en_ZA
dc.description.department New Testament Studies en_ZA
dc.description.librarian am2021 en_ZA
dc.description.uri http://scriptura.journals.ac.za en_ZA
dc.identifier.citation Schoeman, W.J. & Van Eck, E. 2019, 'Gelykenis van die verlore seun : eerste-eeuse ekonomie en die hoorders van Jesus', Scriptura, vol. 118, no. 1, pp. 1-12. en_ZA
dc.identifier.issn 0254-1807 (print)
dc.identifier.issn 2305-445X (online)
dc.identifier.other 10.7833/118-1-1387
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/78240
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher University of Stellenbosch, Department of Old and New Testament en_ZA
dc.rights University of Stellenbosch, Department of Old and New Testament en_ZA
dc.subject Parables en_ZA
dc.subject Parable of the lost son en_ZA
dc.subject Luke 15 en_ZA
dc.subject Sustainability en_ZA
dc.subject General reciprocity en_ZA
dc.subject Ancient economy en_ZA
dc.subject Gelykenisse en_ZA
dc.subject Gelykenis van die verlore seun en_ZA
dc.subject Lukas 15 en_ZA
dc.subject Volhoubaarheid en_ZA
dc.subject Algemene wederkerigheid en_ZA
dc.subject Antieke ekonomie en_ZA
dc.title Gelykenis van die verlore seun : eerste-eeuse ekonomie en die hoorders van Jesus en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record