Browsing Architecture by Title

Browsing Architecture by Title

Sort by: Order: Results:

 • Swanepoel, Rosa (2007-10-23)
  Bespreking van 'n kaart, geteken deur die Intelligence Branch Royal Engineers, wat op die gedeelte van Kerkstraat tussen Potgieter- en Schubartstrate fokus.
 • Swanepoel, Rosa (2007-10-25)
  Bespreking van die kaart van Donaldson & Hill’s "New Map of the City of Pretoria and Suburbs" gedurende 1899-1904 met fokus op die gedeelte van Kerkstraat tussen Potgieter- en Schubartstrate.
 • Swanepoel, Rosa (2007-10-25)
  Bespreking van 'n kaart wat op die gedeelte van Kerkstraat tussen Potgieter- en Schubartstrate fokus, en die moontlike eerste woning van pres. Paul Kruger.
 • Departement Publieke Werken; Publieke Werke Dept. (2014-08-26)
 • Unknown (2006-05-11)
  AFRIKAANS SUMMARY: Die Kruger-wildtuin word vanjaar [1936] op 30 Mei oopgestel - 'n dag vroeër as gewoonlik. Die kamp van Pretoriuskop is onder die toesig van die argitek Gerard Moerdijk verfraai.
 • University of Pretoria. Corporate Communication and Marketing; University of Pretoria. Dept. of Historical and Heritage Studies; University of Pretoria. UP Archives; University of Pretoria. Dept. of Facilities Management (University of Pretoria, 2008)
  The architectural wealth of the University of Pretoria represents all the schools of thought of the most important building styles of the past hundred years. It comprises a compact and highly accessible collection of ...
 • Departement Publieke Werken; Publieke Werke Dept.; Wierda, Sytze Wopkes, 1839-1911 (2014-08-26)
 • Departement Publieke Werken; Publieke Werke Dept.; Wierda, Sytze Wopkes, 1839-1911 (2014-08-26)
 • Departement Publieke Werken; Publieke Werke Dept.; Wierda, Sytze Wopkes, 1839-1911 (2014-08-26)
 • Departement Publieke Werken; Publieke Werke Dept.; Wierda, Sytze Wopkes, 1839-1911 (2014-08-26)
 • Wright, Louis Gerhard; Melonas, Marti-Mari (2006-10-17)
  Model [1:100] of Karsten Hansen Stadelhofen Bahnhof, Zurich, designed by Santiago Calatrava, built by Louis Wright, B.Sc. (Arch) student, University of Pretoria, 2005.
 • Geldenhuys, Daniel G. (Art Historical Work Group of South Africa, 2006)
  The article deals with Black Box/Chambre Noir by William Kentridge, an art creation consisting of a miniature mechanized theatre, which had as commissioned work been exhibited at the Deutsche Guggenheim in Berlin. The ...
 • Unknown (1936-03-27)
  AFRIKAANS SUMMARY: Gerard Moerdijk het die Ned. Geref. gemeente van Harrismith aangeraai om, i.p.v. om die ou kerkgebou (44 jaar oud) op te knap, 'n nuwe een op te rig.
 • Unknown (2006-03-22)
  AFRIKAANS SUMMARY: Dit is verblydend om te sien hoe onder die Suid-Afrikaanse jeug 'n positiewe belangstelling in die skryfkuns, poesie en argitektuur ontwikkel. Hieronder ressorteer ook die jong argitek, Gerard Moerdijk, ...
 • Unknown (Volkstem, 1927-12-31)
  AFRIKAANS SUMMARY: Foto van die Nederduits Gereformeerde Kerk te Marquard, ontwerp deur Gerard Moerdyk.
 • Moerdijk, Gerard (De Volkstem, 1920-04-30)
  'Kerkgebouwe' is die naam van 'n monografie wat geskryf is deur Moerdijk, G. 'n argitek van die Transvaal.
 • (Die Burger, 1919)
  Bespreking van Moerdijk se publikasie "Kerkgebouwe vir Suidafrika" (ca. 1919)waarin die kontras tussen die praktiese en estetiese aspekte van kerkbou in Suid-Afrika uitgelig word.
 • Moerdijk, Gerard
  AFRIKAANS SUMMARY: In sy monografie 'Kerkgebouwe vir Suidafrika', beklemtoon die argitek Gerard Moerdijk die swak akoestiek wat in Suid-Afrikaanse kerke aangetref word.
 • Du Preez, M.J. (Kerkbode, 1932-03-02)
  AFRIKAANS SUMMARY: Inwyding van die kerk in Coligny, ontwerp deur Gerard Moerdyk.
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-01)
  : Bespreking van 'n ou foto van die eerste Goewermentsgebou op Kerkplein. Die grasdakgebou met stoep staan tussen die huis van J.R. Lys en die eerste tronk. 'n Onsuksesvolle tender deur ene L. Vuyk vir die bou daarvan is ...