Dramatiese spel in senior primere onderrig

Show simple item record

dc.contributor.advisor Odendaal, L.B.
dc.contributor.coadvisor Snyman, R.
dc.contributor.postgraduate Henning, Elizabeth
dc.date.accessioned 2019-07-24T14:33:40Z
dc.date.available 2019-07-24T14:33:40Z
dc.date.created 1980
dc.date.issued 1980
dc.description Dissertation (MA)--University of Pretoria, 1980. en_ZA
dc.description.abstract Die fundering van dramatiese spel soos dit in onderrig manifesteer, kan gevind word in die feit dat "homo sapiens'' ook "homo ludens" (spelende mens) is. Spel word tradisioneel met erns en arbeid gepolariseer. Talle denkers, onder andere ook Goethe, is dit egter eens dat daar in die wese van werk ook spel is. Dramatiese spel op senior primere vlak dui op 'n soort spel waar daar distansie tussen die spelende en die spel is. Hierdie spelvorm vind noue aansluiting by die grondvorm spel soos dit in die didaktiek voorkom. Dit funksioneer veral met betrekking tot kreatiwiteit, taalonderrig en ook kognitiewe leerprosesse. Dramatiese spel het heelwat verband met kinderteater. Die styl van veral kontemporere kinderteater kan in onderrig implementeer word. Bestaande onderrigmetodes kan aangevul en verlewendig word deur middel van verskillende vorme van dramatiese spel. Die benadering tot onderrig het grense, maar veral ook baie moontlikhede. en_ZA
dc.description.abstract Dramatic play, as it is manifested in teaching, is founded on the fact that "homo sapiens" is also "homo ludens" (playing man). Traditionally, play is polarized with work. Goethe and other philosophers are, however, unanimous in their agreement that there is an amount of play in the essence of work. Dramatic play on senior primary level is characterized by a distance between the player and the play. This type of play is closely connected with the ground form play as it is manifested in didactics. It functions especially with regard to creativity, language teaching and cognitive learning processes. Dramatic play has many of the characteristics of children's theatre. It is especially the style of contemporary children's theatre which can be implemented in teaching. Existing methods of teaching can be complemented and be made more dynamic by means of various forms of dramatic play. This approach to teaching has its limitations, but it also has many possibilities. en_ZA
dc.description.availability Unrestricted en_ZA
dc.description.degree MA en_ZA
dc.description.department Historical and Heritage Studies en_ZA
dc.identifier.citation Henning, E 1980, Dramatiese spel in senior primere onderrig, MA Dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd <http://hdl.handle.net/2263/70792> en_ZA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/70792
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher University of Pretoria
dc.rights © 2019 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.
dc.subject UCTD en_ZA
dc.title Dramatiese spel in senior primere onderrig en_ZA
dc.type Dissertation en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record