Aspects of the interface between the promotion of small and medium enterprises (SMEs) and statutory competition law

Show simple item record

dc.contributor.author Church, Jacqueline
dc.date.accessioned 2019-05-30T14:12:15Z
dc.date.available 2019-05-30T14:12:15Z
dc.date.issued 2018
dc.description This article is based on a paper delivered at the Fourth Annual International Mercantile Law Conference Bloemfontein South Africa (1–3 November 2017). en_ZA
dc.description.abstract Die onderhawige artikel ondersoek aspekte van die koppelvlak tussen die bevordering van klein sake-ondernemings en die Wet op Mededinging 89 van 1998, en toon onder andere aan dat die beskerming van die belange van sodanige ondernemings ingesluit is in die openbare belange-oorwegings vervat in die Wet. Daar word op hul belange gelet veral in die assessering van samesmeltings en deur die verlening van vrystellings. Die beskerming van hul belange is sinvol in die lig van die geskiedenis van Suid-Afrika en omdat hulle belangrik is vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. en_ZA
dc.description.department Mercantile Law en_ZA
dc.description.librarian am2019 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Church, J, 2018, 'Aspects of the interface between the promotion of small and medium enterprises (SMEs) and statutory competition law', Journal of Contemporary Roman Dutch Law / Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, vol. 81, pp. 194-217. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/69255
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject South African economy en_ZA
dc.subject Statutory competition law en_ZA
dc.subject Suid-Afrikaanse ekonomie en_ZA
dc.subject Klein en medium ondernemings en_ZA
dc.subject Statutere mededingingsreg en_ZA
dc.subject Small and medium enterprises (SMEs) en_ZA
dc.title Aspects of the interface between the promotion of small and medium enterprises (SMEs) and statutory competition law en_ZA
dc.title.alternative Aspekte van die koppelvlak tussen die bevordering van klein en medium ondernemings en statutêre mededingingsreg en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record