Barmhartige God, regverdiging en goeie werke deur Luther

Show simple item record

dc.contributor.author Van Wyk, I.W.C. (Ignatius William Charles)
dc.date.accessioned 2018-09-06T05:42:29Z
dc.date.available 2018-09-06T05:42:29Z
dc.date.issued 2017
dc.description.abstract Martin Luther het as monnik getwyfel of hy ooit genoeg goeie werke sou kon doen en daarom nie genade by God sou kon vind nie. Danksy sy noukeurige bestudering van Paulus se briewe het hy ontdek dat God, die Vader van Jesus Christus, nie die toornige God is wat net wil straf nie, maar die barmhartige Vader is wat genade wil betoon. Die boodskap oor God se barmhartigheid sien Luther saamgevat in die begrip ‘geregtigheid van God’. God se geregtigheid bestaan in sy wil om sondes te vergewe sodat gelowiges voor Hom as geregverdigde mense kan bestaan. In hierdie hoofstuk word God se drie gestaltes van geregtigheid verduidelik aan hand van die drie gestaltes van sonde. Aangesien daar voortdurend misverstand is oor Luther se erns jeens goeie werke, word daar in diepte aandag gegee aan die samehang tussen geloof en werke in sy denke. Die vraagstelling word toegespits op die doen van liefde. Daar word daarop gewys dat Luther se betoog daarop neerkom dat slegs persone wat goeie bome (deur die geloof) gemaak word, in die doen van die liefde kan volhard. en_ZA
dc.description.department Church History and Church Policy en_ZA
dc.description.librarian am2018 en_ZA
dc.description.uri http://www.hts.org.za en_ZA
dc.identifier.citation Van Wyk, I.W.C., 2017, ‘Die barmhartige God, regverdiging en goeie werke deur Luther’, in ‘Nadenke oor 500 jaar se Reformatoriese teologie’, HTS Theological Studies/Teologiese Studies, suppl. 11, 73(5), a4558. https://DOI.org/10.4102/hts.v73i5.4558. en_ZA
dc.identifier.issn 0259-9422 (print)
dc.identifier.issn 2072-8050 (online)
dc.identifier.other 10.4102/hts.v73i5.4558
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/66464
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher AOSIS Open Journals en_ZA
dc.rights © 2018. The Authors. Licensee: AOSIS. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_ZA
dc.subject God en_ZA
dc.subject Barmhartigheid en_ZA
dc.subject Martin Luther (1483–1546) en_ZA
dc.subject Barmhartige Vader en_ZA
dc.subject Geregtigheid van God en_ZA
dc.title Barmhartige God, regverdiging en goeie werke deur Luther en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record