Toerekeningsvatbaarheid van kinders in die Suid-Afrikaanse deliktereg

Show simple item record

dc.contributor.author Boezaart, C.J. (Trynie)
dc.date.accessioned 2018-08-21T06:37:21Z
dc.date.available 2018-08-21T06:37:21Z
dc.date.issued 2017
dc.description.abstract Die Suid-Afrikaanse deliktereg is generaliserend van aard. Hiermee word bedoel dat algemene vereistes of beginsels die bestaan, al dan nie, van deliktuele aanspreeklikheid bepaal. Hierdie eienskap van die Suid-Afrikaanse deliktereg onderskei dit van die meer kasuïstiese benadering van byvoorbeeld die Engelse reg. In Vastelandse stelsels word meermale ook ʼn generaliserende benadering gevolg, selfs ten spyte van die kodifisering van meeste van dié stelsels. Die elemente van die delik is die vereistes wat in die algemeen deliktuele aanspreeklikheid vasstel. Skuld is normaalweg een van hierdie elemente,1 terwyl toerekeningsvatbaarheid ʼn voorvereiste vir die bestaan van skuld is. en_ZA
dc.description.abstract Die Suid-Afrikaanse deliktereg is generaliserend van aard. Hiermee word bedoel dat algemene vereistes of beginsels die bestaan, al dan nie, van deliktuele aanspreeklikheid bepaal. Hierdie eienskap van die Suid-Afrikaanse deliktereg onderskei dit van die meer kasuïstiese benadering van byvoorbeeld die Engelse reg. In Vastelandse stelsels word meermale ook ʼn generaliserende benadering gevolg, selfs ten spyte van die kodifisering van meeste van dié stelsels. Die elemente van die delik is die vereistes wat in die algemeen deliktuele aanspreeklikheid vasstel. Skuld is normaalweg een van hierdie elemente, terwyl toerekeningsvatbaarheid ʼn voorvereiste vir die bestaan van skuld is. en_ZA
dc.description.department Private Law en_ZA
dc.description.librarian am2018 en_ZA
dc.description.sponsorship Hierdie bydrae is gebaseer op navorsing wat finansieel deur die Nasionale Navorsing Stigting ondersteun word. Enige standpunte, bevindings, gevolgtrekkings of aanbevelings hierin uitgespreek, is dié van die outeur en gevolglik aanvaar die NNS geen verantwoordelikheid daarvoor nie. en_ZA
dc.description.uri http://www.journals.co.za/content/journal/ju_tsar en_ZA
dc.identifier.citation Bezaart, T. 2017, 'Toerekeningsvatbaarheid van kinders in die Suid-Afrikaanse deliktereg', Journal of South African Law / Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, vol. 2017, pp. 68-81. en_ZA
dc.identifier.issn 0257-7747 (print)
dc.identifier.issn 1996-2207 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/66291
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher Juta Law en_ZA
dc.rights Juta Law en_ZA
dc.subject Suid-Afrikaanse deliktereg en_ZA
dc.subject Toerekeningsvatbaarheid en_ZA
dc.subject Kinders en_ZA
dc.title Toerekeningsvatbaarheid van kinders in die Suid-Afrikaanse deliktereg en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record