Rol en taak van die kerk ten opsigte van begrafnisgebruike

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)