Re-instatement of credit agreements in terms of the National Credit Act 34 of 2005 : Quo vadis?

Show simple item record

dc.contributor.author Brits, Reghard
dc.contributor.author Coetzee, Hermie
dc.contributor.author Van Heerden, C.M. (Corlia)
dc.date.accessioned 2018-02-22T09:33:07Z
dc.date.issued 2017
dc.description This article is based on presentations made by the authors during a day seminar hosted by the Barclays Africa Chair in Banking Law in Africa and the Department of Mercantile Law, University of Pretoria, on 14 June 2016. en_ZA
dc.description.abstract Die artikel handel oor verbruiker wat in verstek is se reg op herinstelling van sy of haar kredietooreenkoms kragtens artikel 129(3) en (4) van die “National Credit Act”. Die swak bewoording van die genoemde wetsbepalings het tot sowel teenstrydige hofuitsprake as wetswysigings gelei. In hierdie bydrae word die oorsprong van die reg op herinstelling asook die evolusie daarvan bespreek. Daar word aan die hand gedoen dat die huidige toedrag van sake, selfs na die wetswysigings, onbevredigend is en dat die bestaande bepalings geskrap en herskryf moet word. Ten slotte word daar voorlopige voorstelle vir die pad vorentoe gemaak. en_ZA
dc.description.department Mercantile Law en_ZA
dc.description.embargo 2018-02-23
dc.description.librarian am2018 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Brits, R., Coetzee, H. & Van Heerden, C.M. 2017, 'Re-instatement of credit agreements in terms of the National Credit Act 34 of 2005 : Quo vadis?', Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg / Journal of Contemporary Roman Dutch Law, vol. 80, pp. 177-197. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/64031
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject Credit agreements en_ZA
dc.subject National Credit Act 34 of 2005 en_ZA
dc.subject Kredietooreenkomste en_ZA
dc.title Re-instatement of credit agreements in terms of the National Credit Act 34 of 2005 : Quo vadis? en_ZA
dc.title.alternative Herinstelling van kredietooreenkomste kragtens die “National Credit Act” 34 van 2005 : Quo vadis? en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record